Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Maria Lindberg, högskoleadjunkt.

Adjunkt i praktisk teologi
Sångpedagog

018-16 99 26
maria.lindberg@johannelund.nu

Resursperson för följande ämnen

  • Sång- och talteknik
  • Framförande – textläsning, grundläggande retorik
  • Körinspiration – barnkör och vuxenkör

Utbildning

1999 röst- och talpedagog med estetisk inriktning, Stockholms Musikpedagogiska Institut
1990 Musiklärarexamen; IE

Anställningar

1990- adjunkt vid Johannelunds teologiska högskola

Uppdrag och engagemang

2008- Centrala musikutskottet, EFS

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan