Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Tomas Nygren, högskolelektor.

Lektor i systematisk teologi
Teol dr (Menighetsfakultetet, Oslo), VDM
 

018-16 99 21, 0701-42 12 32
tomas.nygren@johannelund.nu

Resursperson för följande ämnen

  • lag och evangelium
  • luthersk teologi
  • teologisk etik
  • lag och evangelium i förkunnelse
  • postmodernitet och församlingsstrategi
  • roseniansk spiritualitet
  • naturvetenskap och kristen tro

Utbildning

2007 Doctor theologiae vid Menighetsfakulteten i Oslo,
2000 filosofie kandidatexamen vid Uppsala universitet, 270 p,
1998 teologie kandidatexamen vid Uppsala universitet, 140 p,
1980-1983 teologistudier vid Johannelunds teologiska institut
1979-1980 kemistudier vid Uppsala universitet

Anställningar

2009-  rektor för Johannelunds teologiska högskola
2008-  lektor i systematisk teologi vid Johannelunds teologiska högskola
1990-2008 adjunkt vid Johannelunds teologiska högskola i huvudsakligen systematisk teologi
1983-1990 ungdomspastor i Lötenkyrkan i Uppsala (samarbetskyrka Svenska kyrkan – EFS)

Uppdrag och engagemang

2009  medarbetarfortbildning i EFS sydöst
2008  medarbetarfortbildning i Uppsala stift
2008  medarbetarfortbildning i EFS syd
2008  prästfortbildning i Nedre Luleå kontrakt
2001-  ledamot i kyrkofullmäktige i Gamla Uppsala Församling
2007-2009  ordförande Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens (EFS) riksstyrelse
2000-2009  ledamot Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens (EFS) riksstyrelse
1990  prästvigd i Svenska kyrkan
1983  avskild för tjänst i EFS

Författarskap i urval

Vetenskaplig produktion

2009 ”Förmedling av tro till unga idag”, i Ingång – Johannelunds teologiska skriftserie, årg 15/nr 2-3, s 67-76.

2009 ”Har lagens tredje bruk betydelse för den teologiska bedömningen av homosexuellt samliv?” i Tidsskrift for teologi og kirke, årg 80/nr 1, s 48-65.

2008 ”Respons på recensionerna”, i Ingång – Johannelunds teologiska skriftserie, årg 14/nr 2, s 38-45.

2008 ”Lag och evangelium som tal om Gud – en analys av synen på lag och evangelium hos några nutida lutherska teologer: Pannenberg, Wingren och Scaer”, sammanfattning av avhandling i Ingång – Johannelunds teologiska skriftserie, årg 14/nr 2, s 4-10.

2008 ”Law and Gospel in Pannenberg, Wingren, and Scear”, i Concordia Theological Quarterly, årg 72/nr 3, s 272-277.

2008 ”Konfirmationen – en rit som söker sin teologi: En dogmhistorisk reflektion över konfirmationens teologi i Svenska kyrkan”, i Ingång – Johannelunds teologiska skriftserie, årg 14/nr 1, s 4-22.

2007 Lag och evangelium som tal om Gud – en analys av synen på lag och evangelium hos några nutida lutherska teologer: Pannenberg, Wingren och Scaer, Skellefteå: Artos, 277 s (akademisk avhandling framlagd för graden Doctor Theologiae).

2007 ”Evangelium och lagens tredje bruk”, i Forskning pågår … från Svenska kyrkans forskardagar 2005 (red Ryman, Björn). Uppsala: Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur, s 121-130.

2005 ”Bibel, demokrati, organisation och liv”, i Ingång – Johannelunds teologiska skriftserie, årg 11/nr 1, s 34-38.

2004 ”Villkor för vetenskaplig teologisk forskning”, i Ingång – Johannelunds teologiska skriftserie, årg 10/nr 4, s 4-54.

2004 ”En holistisk modell för normativ etik”, i Helse og helhet. Etiske og tverfaglige perspektiver på helsefaglig teori og praksis. Oslo: Unipub forlag, s 51-58.

2001 ”Bibeln och etiken”, i Ingång – Johannelunds teologiska skriftserie, årg 7/nr 4, s 12-20.

2001 ”Det kristna arbetet och postmodernitetens människa”, i Ingång – Johannelunds teologiska skriftserie, årg 7/nr 3, s 38-48.

2000 ”Livet i döda syndakataloger – om etisk vägledning i gråzonen”, i Med smak av nåd. Festskrift till Agne Nordlander. Örebro: Libris, s 169-177.

Redaktör

1995- 2003 Ingång – Johannelunds teologiska skriftserie.
2000 huvudredaktör för Med smak av nåd: Festskrift till Agne Nordlander. Örebro: Libris.

Övrigt

1994 (andra upplagan 2003) Vad vill Gud med mitt liv? Stockholm: Verbum.

Det finns en öppen dialog mellan lärare och studenter och en härlig stämning på skolan. Jag har roligt här! // Helena Larsson