Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Tommy Mellberg, högskoleadjunkt.

Högskoleadjunkt i praktisk och systematisk teologi
Doktorand i systematisk teologi (Åbo Akademi), VDM

018-16 99 21
tommy.mellberg@johannelund.nu

Resursperson för följande ämnen

  • Dogmatik
  • Dietrich Bonhoeffers teologi
  • Homiletik

Utbildning

2009- doktorand vid Åbo akademi, teologiska institutionen, Åbo
2000 studier vid Svenska teologiska institutet i Jerusalem
1995 retorikstudier vid Uppsala universitet
1995 studier i barn och ungdomslitteratur vid Uppsala universitet
1994 5 årig teologisk linje vid Johannelunds teologiska institut, examen
1993 teologie kandidatexamen vid Uppsala universitet
1991-1992 studier vid Lutheran school of theology at Chicago, Illinois, USA

Anställningar

2005- adjunkt vid Johannelunds teologiska högskola
2008 ungdomspräst i S:ta Clara kyrka, Stockholm
2003-2007 präst (efs) i Hammarbykyrkan, Stockholm
2001-2002 komminister i Kista församling, Stockholms stift
1996-2000 präst (efs) i Betlehemskyrkan, Stockholm
1996 vice pastor i Ljungby församling, Växjö stift
1995-1996 pastorsadjunkt och komminister i domkyrkoförsamlingen, Linköpings stift

Uppdrag och engagemang

2006 lärare vid Nakamte Christian Education College i Nakamte, Etiopien
1993 stipendiat i Evangelical Lutheran Church of Tanzania
1995 prästvigd i Svenska kyrkan

Författarskap i urval

2006 ”En profet för vår tid?”, i Ingång – Johannelunds teologiska skriftserie, årg12/nr 2, s 5-11
2006 ”Religionslös kristendom”, i Ingång – Johannelunds teologiska skriftserie, årg12/nr 2, s 25-37

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid