Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Ämnen på bibelskolan.

Under bibelskoleåret kommer en rad ämnen att studeras. Här kan du läsa lite mer om innehållet.

Gamla och Nya testamentet

Gamla Testamentet (GT) utgör den största delen av Bibeln och var Jesu och lärjungarnas Bibel. GT ger dig grundläggande kunskap om kristen tro, varför världen är så trasig som den är, hur Guds genom historien ständigt sökt upprättad kontakt med människan och haft en plan för människans räddning. Nya Testamentet (NT) är den del av Bibeln som visar vem Jesus är, hur du blir en kristen, hur du kan leva som kristen, Guds perspektiv på omvärlden och tiden vi lever i.

Evangelisation

Vad är det jag vill att andra ska veta om Jesus? Hur kan man ställa bättre frågor och på ett naturligt sätt prata om Jesus och evangeliet med andra? På bibelskolan lär vi oss mer om evangelisation.

Apologetik

Med apologetik får du hjälp med att bättre förstå och förklara och försvara din tro gentemot motargument som möter en kristen som t.ex. tro och vetenskap.

Etik

Med kristen tro följer etik, det vill säga synen på rätt och fel, moral, livsstil, handlingar och tänkesätt.  Vi undersöker Bibelns sätt att tänka kring etik och diskuterar hur det ska tillämpas idag.

Lärjungaskap

Vad innebär det att följa Jesus, att vara hans lärjunge på 2000-talet? Vad innebär begrepp som helgelse, social rättfärdighet och kontemplativ andlighet för mitt kristna liv? Intressanta samtal, studier och gäster som utmanar oss.

Troslära

Du får studera grundläggande kristen troslära. Att rota sig i och stå fast i den sunda läran är viktigt för att undvika att driva vilse i tron. Vi går även in på vad trosläran betyder för det kristna livet i praktiken.

Själavård

Att vårda sin egen och andras själar är fundamentalt för kristet liv. Vi studerar tankar och inriktningar som präglar kristen själavård. Förutom att läsa får du under året även mentorsamtal och möjlighet till personlig själavård. Det är en uppskattad del av livet på bibelskolan.

Postmodernitet – samtidsanalys

Att studera det postmoderna samhället innebär helt enkelt att vi tittar på det som är nu. Hur ser det ut, varför blev det som det blev, vilka tankar präglar vår tid och vilka utmaningar och möjligheter vi som kristna har i den tid vi lever i.

Det finns en öppen dialog mellan lärare och studenter och en härlig stämning på skolan. Jag har roligt här! // Helena Larsson