Kursval HT 2024

Kursvalet till höstterminen 2024 öppnar 15 mars och stänger 15 april.

Du kommer till kursvalsformuläret genom att scrolla ner på denna sida.
Vid eventuella frågor kontakta administration@johannelund.nu

Johannelunds kurser ges till största del på halvfart, vilket betyder att heltidsstudenter läser två kurser om 7,5 hp parallellt under varje modul.

  • En modul består av tio veckor.
  • En termin är uppdelad i två moduler (totalt 20 veckor).
  • Heltidsstudier innebär att du under en termin totalt läser 30 hp.
  • OBS! Vissa kurser sträcker sig över två moduler, information om dessa kurser hittar du i kursvalsformuläret.

Block 1: v. 36-45 (2024-09-02 — 2024-11-10)
Block 2: v. 46-3 (2024-11-11 — 2025-01-19)

Allmän information

Rutinerna för kursvalet förändras i samband med höstterminen 2024! Förändringarna påverkar studenter olika beroende på när studierna vid Johannelund påbörjades, vilket program studenten läser samt studietakt. OBS! Alla programstudenter behöver fylla i kursvalsformuläret, oavsett starttermin, program, studieform eller studietakt.

Sista datum för att göra kursval inför höstterminen är 15 april, efter detta datum stängs anmälan! 

Har du frågor om vilka kurser du ska läsa, kontakta studievägledaren studievagledning@johannelund.nu

Studenter som påbörjade studierna innan ht 2022

För dig som påbörjade dina studier innan ht 2022 så kommer kursvalet att genomföras som tidigare, dvs du väljer samtliga kurser till höstterminen. Dock förutsätts du att följa normal studieplan. 

Studenter som påbörjade studierna ht 2022 - ht 2023

För dig som påbörjade dina studier från och med ht 2022 så kommer samtliga kurser som ingår i din normal studieplan att läggas in i Ladok och du kommer enbart att göra kursval för de valbara moment som ingår i din utbildning. Du kommer framöver att göra ett begränsat kursval inför kommande terminer för valbara moment som ingår i normal studieplan. Önskar du (eller behöver) göra någon ändring i din studieplan kontaktar du studievägledaren efter att du fyllt i och skickat in ditt kursval.

Studenter som påbörjade studierna vt 2024

Påbörjade du dina studier vt 2024 och läser heltid registeras dina kurser automatiskt enligt normal studieplan. Läser du deltidsstudier kontaktar du studievägledaren för att skapa en individuell studieplan. OBS! du behöver ändå fylla i kursvalsformuläret. Läser du deltidsstudier anger du det i formuläret.

Integrerat prästprogram:
Block 1
EG0201 Introduktion till Gamla testamentet, del 1 samt HT0201 Retorik och homiletik.
Block 2
EN0201 Introduktion till Nya testamentet, del 1 samt SD0201 Dogmatik.

Själavårdsprogrammet:
Block 1
EG0201 Introduktion till Gamla testamentet, del 1 samt HS0251 Perspektiv på kyrklig själavård.
Block 2
EN0201 Introduktion till Nya testamentet, del 1 samt SD0201 Dogmatik.

Studenter som läser magister- eller masterprogram

För dig som läser magister- eller masterprogram så gör du gör dina kursval i kursvalsformuläret och förväntas – så långt det är möjligt – att följa normal studieplan för de nya magister- och masterprogrammen. Kontakta studievägledaren för att upprätta en eventuell individuell studieplan.

Deltidsstudier

Läser du deltidsstudier så behöver du ta kontakt med studievägledaren för att skapa en individuell studieplan. OBS! Du behöver ändå fylla i kursvalsformuläret på denna sida.

Fristående kurser

Kursvalet gäller enbart programstudenter. Läser du fristående kurser så söker du de kurser du önskar läsa via antagning.se. (LÄNK). OBS! Vi erbjuder nu under våren dig som läser fristående kurser vid skolan att byta till något av Johannelunds program via en direktantagning utan att söka via antagning.se (förutsatt att du är behörig att antas till programmet). Kontakta studierektorn om du önskar att byta från fristående kurser till ett program, studierektor@johannelund.nu.

Pastoral profiltermin (PPT)

Till hösten ges Pastoral profiltermin för sista gången. Kursen ges på halvfart över block 1 och 2 och syftar till att ge övning och en övergripande introduktion till de praktisk teologiska kunskaper och kompetenser som behövs för församlingstjänst och inkluderar följande ämnen: Spiritualitet, själavård, den lokala församlingen, liturgik, homiletik och kateketik. Läser du PPT behöver du läsa ikapp 15 hp vid annat tillfälle, exempelvis som sommarkurser. PPT är krav för prästvigning för tjänst inom EFS. 

OBS! Hösten 2024 är alltså sista gången kursen ges (nya studenter som påbörjar sina studier till hösten kommer att läsa ett nytt upplägg för den pastorala profilramen). Vet du om att du behöver läsa PPT (t ex för prästvigning inom EFS) är det därmed viktigt att du läser kursen nu till hösten. 

Introduktion till nytestamentlig grekiska

Denna kurs periodiseras och ges nästa gång ht 2026. Påbörjade du dina studier innan ht 2023 och vet om att du vill läsa kursen är vårt råd att du gör det nu till hösten.

Skicka in ditt kursval/ansökan senast den 15 april.

 

Ansökningsperioden för kursval och ansökan till höstterminen 2023 är över. För frågor, kontakta administrationen (administration@johannelund.nu).