Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kandidat- och högskoleexamen.

Kandidat eller högskoleexamen

Du kan ta en kandidatexamen eller högskoleexamen i teologi på Johannelunds teologiska högskola. Nedan kan du läsa mer om ansökningsprocessen och urvalskriterierna. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta studievägledaren.

Urvalskriterier

 • Du kan söka direkt via Johannelunds teologiska högskolas lokala webbansökan. Ansökan ska vara inne senast 15 april för höstterminen 15 oktober för vårterminen. Läs mer om viktiga datum
 • Ansökan kan även göras på antagning.se med antagningsbesked som kommer juli/augusti för höstterminen och december/januari för vårterminen.
 • Sökande som söker lokalt antas i första hand. Resterande studieplatser går sedan till sökande via antagning.se
 • Sökande till campusstudier prioriteras före sökande till distansprogram.
 • Den sökande skall vara behörig, vilket innebär ha grundläggande behörighet för högskola/universitet samt särskild behörighet i Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2 samt Historia A/1b/1a1+1a2 från gymnasiet.
 • Stor vikt läggs vid den sökandes betyg eller dokumenterade förutsättningar att klara högskolestudier.

Antagningsinfo

 • Antagning till Johannelund kandidatexamen, 3 år, och högskoleexamen, 2 år, eller teologiskt introduktionsår, 1 år, görs av Johannelund enligt gällande kriterier.
 • Den sökande skall vara behörig.
 • Antagning sker 2 gånger/år och programmet startar höst och vår.
 • Den sökande skall vara införstådd med att kandidatprogrammet är anpassat för en professionsutbildning.
 • Beslut om antagning fattas av rektorsmötet och den antagna måste bekräfta att han/hon antar platsen.

Det finns en bra kontakt mellan studenter i olika årskurser och det är en trygg miljö att pröva sina tankar i. // Emma Lundgren