Själavård -fördjupningskurs

Kursen som ges i samarbete mellan Liljeholmens folkhögskola och Johannelunds teologiska högskola ger tillfälle till teoretisk och praktisk fördjupning och förankring i själavårdsämnets kontexter, teologi och metoder. Genom hela utbildningen är församlingsrelaterade...