Sedan 1974 har Lausannedeklarationen haft en avgörande inverkan på den evangelikala rörelsen och kyrkans engagemang i samhället. Den 7–8 november arrangerar vi, Tidningen Dagen, och ALT en Lausannekonferens i Örebro.
Call for papers är öppen till 1 maj.
https://www.lausanne50.com/