Stiftelsegruppsträff

"Kallelsen" LarsOlov Eriksson, EFS ordförande samtalar med Mia Ström, Sverigechef, om kallelsen - den allmänna och den särskilda. Vi bjuder på pizzabuffé! Anmälan (inklusive specialkost) senast 6 december till margareta.forsberg@efs.nu […]

Forskningsseminarium

med Torbjörn Larspers, Docentföreläsning: Kyrkohistoria som forskningsämne Torbjörn Larspes är lektor i historisk praktisk teologi och docent i kyrkohistoria. Från kl 15.00: korta presentationer av Johannelunds mastersstudenters uppsatser. Följ med […]

Roseniusdagen

En dag i Rosenius tecken med föreläsningar m.m.

Campusdagar