Ge en gåva

Stöd Johannelund

Med en årsbudget på drygt 13 milj kr räcker statligt anslag till ungefär hälften av Johannelunds årskostnader.
För att täcka resten av skolans budget är Johannelund helt beroende av ekonomiskt understöd från församlingar och enskilda.
Var med och bär med dina gåvor och förböner!

ENKLASTE SÄTTET ATT GE EN GÅVA TILL JOHANNELUND ÄR VIA:


Bankgiro
: 5862–4636


SWISH
: 123 066 34 01 (Ange ”Gåva till Johannelund” i meddelandet)

Andra sätt att ge är genom:

Överföring från utlandet:
BIC: SWEDSESS, IBAN: SE37 8000 0832 7970 4802 56 83

Fast månadsgivande

Donation. En större gåva kan göras anonymt, men välkommen att höra av dig om du vill samtala med oss om hur du vill att donationen används eller rådfråga oss om hur du bäst kan ge en donation.

Testamentera. Johannelunds ekonom hjälper gärna till och upprättar ett testamente.

Ta upp kollekt i församling eller på läger/konferens.