Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

hyror.

Har du anmält intresse för rum vill vi att du senast 20 juni betalar in 200 kr på Johannelunds bankgiro 5862-4636 (en administrativ avgift som inte betalas tillbaka). Ange att inbetalningen gäller ”Rum för bibelskolan läsåret 2020-2021”. Här är hyrorna för 2020/2021:

Enkelrum 3 730 kr/mån

Delat rum 2 700 kr/mån

Dubblett med pentry 3 600 kr/mån

Dubblett utan pentry 3 470 kr/mån

 

Vid inflyttning på studenthemmet tas en depositionsavgift på 1 000 kr ut, som återbetalas efter utflytt.

Är du under 20 år kan söka inackorderingsbidrag på CSN. Tänk på att utbildningsorten är Uppsala, inte Solvik eller Hagaberg.

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan