Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

hyror.

Har du anmält intresse för rum vill vi att du senast 20 juni betalar in 200 kr på Johannelunds bankgiro 5862-4636 (en administrativ avgift som inte betalas tillbaka). Ange att inbetalningen gäller ”Rum för bibelskolan läsåret 2020-2021”. Här är hyrorna för 2020/2021:

Enkelrum 3 730 kr/mån

Delat rum 2 700 kr/mån

Dubblett med pentry 3 600 kr/mån

Dubblett utan pentry 3 470 kr/mån

 

Vid inflyttning på studenthemmet tas en depositionsavgift på 1 000 kr ut, som återbetalas efter utflytt.

Är du under 20 år kan söka inackorderingsbidrag på CSN. Tänk på att utbildningsorten är Uppsala, inte Solvik eller Hagaberg.

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm