Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Utkomna nummer. Johannelunds teologiska skriftserie

För att köpa något eller några av nedanstående lösnummer, skicka ett mail till info@johannelund.nu. Glöm inte att ange ditt namn och adress.

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid