Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1 2010 – Bilder av Luther och Calvin.

Bilder av Luther och Calvin

Luther och Calvin har spelat en oerhört stor roll för protestantiska kyrkor i stora delar av världen. Samtidigt finns det flera negativa och stereotypa bilder av båda två, vilket också påverkar vår syn på reformationen. I detta nummer tar vi upp viktig kritik som riktats mot dem båda. Syftet är att främst sätta in deras agerande i ett historiskt sammanhang och att ge en analys av deras argumentation och handlande.

Det finns en öppen dialog mellan lärare och studenter och en härlig stämning på skolan. Jag har roligt här! // Helena Larsson