Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1 2011 – Ringar på vattnet – tre bibelstudier utifrån Apostlagärningarna.

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid