Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3-4 2011 – Den mindre församlingen.

Nr 3-4 2011 – Den mindre församlingen

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan