Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1 2012 – Diakonins historia – en översikt.

Nr 1 2012 – Diakonins historia – en översikt

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid