Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1 2014 – Från Rosenius till Fresh Expressions.

Nr 1 2014 - Från Rosenius till Fresh Expressions

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström