Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3 2015 – Kyrkor och flyktingarbete.

Nr 3 2015 - Kyrkor och flyktingarbete

Det är ett bra upplägg på studierna med relevant undervisning och ödmjukhet inför olika åsikter. // Petrus Halvarsson