Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1 2011 – Ringar på vattnet –tre bibelstudier utifrån Apostlagärningarna.

 

Huvuddelen av detta häfte av ingång innehåller vad som ursprungligen var tre offentliga bibelstudier av LarsOlov Eriksson med utgångspunkt i Apostlagärningarna.
Bibelstudierna hölls vid EFS årskonferens i Kalmar i maj 2010. Temat för konferensen var ”Ringar på vattnet”, och det har också fått ge namn åt studierna.
Det som presenteras är ingen heltäckande kommentar till Apostlagärningarna. Det är i stället några nedslag i Lukas skildring av den äldsta kyrkohistorien.
Här skildras tiden efter Jesu himmelsfärd och den kristna trons spridning från Jerusalem och till den då kända världens yttre gränser.

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström