Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1 2011 – Ringar på vattnet –tre bibelstudier utifrån Apostlagärningarna.

 

Huvuddelen av detta häfte av ingång innehåller vad som ursprungligen var tre offentliga bibelstudier av LarsOlov Eriksson med utgångspunkt i Apostlagärningarna.
Bibelstudierna hölls vid EFS årskonferens i Kalmar i maj 2010. Temat för konferensen var ”Ringar på vattnet”, och det har också fått ge namn åt studierna.
Det som presenteras är ingen heltäckande kommentar till Apostlagärningarna. Det är i stället några nedslag i Lukas skildring av den äldsta kyrkohistorien.
Här skildras tiden efter Jesu himmelsfärd och den kristna trons spridning från Jerusalem och till den då kända världens yttre gränser.

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan