Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 2 2011 – Eldsjälar i Lappmarken.

I detta nummer ingår studentuppsatser om två viktiga gestalter som verkade i Lappmarken, Mathilda Fogman och Emil Sköldengen. Båda var de strävsamma ledare i det tysta som agerade bakom kulisserna men trots det spelade en betydande roll för den framväxande väckelsen inom Laestadianismen och inom EFS.  Elin Edberg har skrivit om Mathilda Fogman (1835-1921). Hon var något av den laestadianska väckelsens ”generalsekreterare”, skötte Johan Raattamaas brevväxling och översatte många brev mellan svenska och finska. Hon fungerade sammanhållande länk mellan rörelsens olika delar och hade dessutom en viktig roll som själavårdare.  Johannes Sköldengen, följer sedan med en studie av EFS-predikanten Emil Sköldengen (1898-1984) och dennes gärning i Västerbottens inland. Emil var distriktsombud i Lappmarken 1943-1955, reseombud i Västerbottens län 1955-1965, och senare resande predikant under åren som pensionär 1965-1984. Han hade en vidsträckt predikoverksamhet och känd som en mycket strävsam byggare. Han byggde Viktoriakyrkan nordväst om Sorsele och dessutom byggde han och reparerade ett stort antal bönhus runt om i hela Västerbotten.

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan