Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3-4 2010 – Den rosenianska väckelserörelsen cirka 1890-1920 och bildandet av Missionsällskapet Bibeltrogna Vänner 1911.

Denna antologi är ett resultat av det forskarsymposium ELM-BV och EFS gemensamt bjöd in till på Johannelunds teologiska högskola, Uppsala, 20-21 april 2010. De artiklar som här publiceras hölls som föredrag vid symposiet och har sedan vidareutvecklats. EFS och ELM-BV ger tillsammans med Johannelunds teologiska högskola ut denna antologi för att stimulera till fortsatt reflektion och forskning kring rörelsens utveckling.

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm