Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Administration.

James Starr, rektor

Docent i Nya testamentet
Teol dr (Lund), VDM

018-16 99 28
james.starr@johannelund.nu

Kjell O. Lejon, vicerektor

Professor i religionsvetenskap, historisk teologi
PhD (UCSB) , Teol dr (Lund)

kjell.o.lejon@liu.se

Anna Cavrell-Frisell, högskoleadministratör

018-16 99 03
anna.cavrellfrisell@johannelund.nu

Åsa Granath, studierektor

018-16 99 07
asa.granath@johannelund.nu

 

Simon Johansson, studievägledare

studievagledning@johannelund.nu

076-4663818
Telefontider:
Tisdagar 14:00-15:00.
Torsdagar 10:30-11:30
 

Per Stenlund, biblioteksansvarig

018-16 99 20
biblioteket@johannelund.nu

 

 

Kommunikation

018-16 99 04
kommunikation@johannelund.nu

 

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan