Personal

Lärare och administration

James Starr

James Starr

Rektor, docent i Nya testamentet

Mattias Neve

Mattias Neve

Studierektor och lektor i historisk-praktisk teologi

Carolyn Arthur

Carolyn Arthur

Högskoleadministratör

Stefan Gustavsson

Stefan Gustavsson

Adjunktlärare i systematisk teologi

Tommy Hargemark

Tommy Hargemark

Doktorand i systematisk teologi och adjunktlärare i systematisk och historisk-praktisk teologi

Maria Landälv

Maria Landälv

Kommunikatör

Torbjörn Larspers

Torbjörn Larspers

Lektor i historisk-praktisk teologi, docent i kyrkohistoria

Kjell O. Lejon

Kjell O. Lejon

Vicerektor och professor i kyrkohistoria

Rickard Lind

Rickard Lind

Systemansvarig

Stefan Lindholm

Stefan Lindholm

Högskolelektor i systematisk teologi och religionsfilosofi

Klas Lundström

Klas Lundström

Högskolelektor i historisk-praktisk teologi, docent i missionsvetenskap

Leif Nordenstorm

Leif Nordenstorm

Högskolelektor i religionshistoria

Tomas Nygren

Tomas Nygren

Prorektor och lektor i systematisk teologi

David Nyström

David Nyström

Högskolelektor i Nya testamentets exegetik och kyrkohistoria

Per Stenlund

Per Stenlund

Biblioteksansvarig

Lars-Göran Sundberg

Lars-Göran Sundberg

Högskolelektor i historisk-praktisk teologi, själavård och religionspsykologi

Veronica Widell

Veronica Widell

Adjunktlärare i själavård och pastorala profilkurser

Zara Witt-Strömer

Zara Witt-Strömer

Administrativ utvecklare zara.wittstromer@johannelund.nu

zara.wittstromer@johannelund.nu

Albin Norberg

Albin Norberg

Studievägledare

telefontid mån-fre 11.00-12.00
på tel. 076-4663818

studievagledning@johannelund.nu

Lois Lindholm

Lois Lindholm

Doktorand i teologisk etik, adjunktlärare och administratör

Sophia Tranefeldt

Sophia Tranefeldt

Adjunktlärare i Gamla testamentets exegetik

Hanna Karlsten Dijkstra

administratör

Daniel Hjort

Daniel Hjort

Högskolelektor i exegetisk teologi.

Affilerade lärare

Carl Axel Aurelius

Biskop emeritus, professor i systematisk teologi (Linköping)

Oloph Bexell

Professor emeritus i kyrkohistoria (Uppsala)

Johannes Börjesson

Högskolelektor i kyrkohistoria, Göteborgs universitet

Gastón Espinosa

Professor i religionsvetenskap, Claremont McKenna College (USA)

Mark A. Granquist

Professor i kyrkohistoria, Luther Seminary (USA)

Ezra Gebremedhin

Docent i kyrkohistoria, Uppsala universitet

David Gustafson

Associate professor i evangelisation och mission, Trinity Evangelical Divinity School (USA)

Sarah Hinlicky Wilson

Högskolelektor i systematisk teologi, Mitaka (Japan)

Maria Lindberg

Högskoleadjunkt i praktisk teologi

Anneth Munga

Högskolelektor i systematisk teologi, Sebastian Kolowa Memorial University (Tanzania)

Craig Smith

Högskolelektor i Nya testamentet, Tozer Seminary, Simpson University, Kalifornien (USA)

Lena-Sofia Tiemeyer

Professor i Gamla testamentets exegetik, Akademi för ledarskap och teologi

Resurspersoner

LarsOlov Eriksson

Docent i exegetisk teologi, särskilt Gamla testamentet och rektor emeritus

Staffan Grenstedt

Högskolelektor i praktisk teologi och missionsvetenskap, emeritus

Lena Harris

Womens’ and Internationals’ Pastor, St. Aldates Church, Oxford<br /> Affilierad adjunkt i praktisk teologi

Birger Olsson

professor i Nya testamentets exegetik (Uppsala), emeritus