HK0302 Pentekostal kyrkohistoria

Kurskod

HK0302

Kursbenämning

Pentekostal kyrkohistoria

Kursbenämning (engelska)

Pentecostal church history

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

30 hp religionsvetenskap eller teologi

Kursbeskrivning

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
– identifiera och förklara viktiga utvecklingslinjer inom pentekostal-karismatisk kyrkohistoria
– kommentera några centrala forskningsfrågor

Moment

1. Fördjupning i en vald tradition
2. Studium av kyrkliga dokument (i förekommande fall)

 

Examination

Bokrapporter som omfattar ca 2 sidor per bok. Dessutom genomförs en muntlig examination.

Lärare

Kursplanen fastställd

2019-05-24

Kurslitteratur

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner