HP0505 Masteruppsats i historisk-praktisk teologi

Kurskod

HP0505

Kursbenämning

Masteruppsats i historisk-praktisk teologi

Kursbenämning (engelska)

Master’s thesis (Two Year Master’s Degree) in Historical-Practical Theology

Kursens poäng

15

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i teologi eller motsvarande, god-känt resultat på minst en kurs på avancerad nivå inom ämnesområdet historisk-praktisk teologi om 15 hp eller motsvarande samt godkänd magisterexamen i för historisk-praktisk teologi relevant ämne i religionsvetenskap/teologi.

Kursbeskrivning

Examination

Examination sker genom deltagande vid obligatoriska seminarier, handledningstill-fällen och slutseminarium, men främst genom bedömning av den färdiga uppsatsen och opposition av andra studenters uppsatser. Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att be-gära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Lärare

Kursplanen fastställd

2020-12-18

Kurslitteratur

 

Kurslitteratur fastställs av kursansvarig i varje enskilt fall efter förslag från studenten och i dialog meddensamme.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/05/HP0505-Masteruppsats-i-historisk-praktisk-teologi.pdf

Äldre kursplaner