Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurser höstterminen 2021.

Nedan listas kurser som Johannelund erbjuder hösten 2021. Om inget annat anges omfattar kursen 7,5 hp. Normalt ges Johannelunds kurser på halvfart. Sista anmälningsdatum till höstens kursutbud är den 15 april 2021. Välkommen med din ansökan!

Vid frågor är du välkommen att kontakta studievägledaren på studievagledning@johannelund.nu.

EG  101   Introduktion till Gamla testamentet I: Moseböckerna och de historiska böckerna
EG 205 (206 + 207) Introduktion i bibelhebreiska

EN  101   Introduktion till Nya testamentet, del 1: Evangelierna och Apostlagärningarna
EN  161   Nytestamentlig teologi om Anden, Församlingen och Mission
EN  202   Introduktion till Nya testamentet, del 2: Paulus, breven och Uppenbarelseboken
EN  302   Judendomen under det andra templets tid
EN  329   Uppenbarelseboken, apokalyptik och nytestamentlig eskatologi

EN  402   Judendomen under det andra templets tid 2021
EN  407   Aposteln Paulus och Romarbrevet 
EN  429   Uppenbarelseboken, apokalyptik och nytestamentlig eskatologi

ES  201   Introduktion till hermeneutik (2,5 hp)

ET  101   Datorstödd bibelvetenskap (2,5 hp)
ET  302   Hermeneutisk exegetik
ET  402   Exegetisk hermeneutik

HK  203   Missionens historia, teologi och praktik
HK  412-512   Kristendomens historia, medeltiden ca 600-1500
HK  413-513   Kristendomens historia, reformationstiden, ca 1500-1750

HL  252   Entreprenörskap och nystartsarbete i församlingskontext
HL  452   Entreprenörskap och nystartsarbete i församlingskontext

HP  251   Den missionella kyrkan – teologi och praxis
HP  301   Själavård, handledning och mentorskap – strukturer och processer
HP  401   Själavård, handledning och mentorskap – strukturer och processer
HP  451   Den missionella kyrkan – teologi och praxis

HS  251   Perspektiv på kyrklig själavård
HS  353   Familje- och relationsstödjande själavård
HS  412   Själavård och andlig vägledning i historia och nutid
HS  453   Familje- och relationsstödjande själavård i församlingskontext

HT  101   Retorik och homiletik

SD  101   Dogmatik
SD  110   Introduktion till den Augsburgska bekännelsen: kontext, innehåll, relevans
SD  356   Luthersk teologi i historia och nutid
SD  358   Karismatisk teologi
SD  451   Lutherska klassiker
SD  455   Skammens teologiska problematik
SD  456   Karismatisk teologi
SD  458   Luthersk teologi i historia och nutid
SD  461   Calvins teologi

SH  310   Perspektiv på kyrkors omsorgsarbete
SH  410   Perspektiv på kyrkors omsorgsarbete

TM  401   Metoder och teoritraditioner inom teologi

TL  205 Latin för teologer (för kursplan och mer info, kontakta Leif Nordenstorm på leif.nordenstorm@johannelund.nu)

PK 660 Praxistermin (för mer info, kontakta Veronica Widell på veronica.widell@johannelund.nu).

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid