Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurser i samarbete med Missionsgården Strandhem.

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm