Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurser VT 2022.

Nedan listas kurser som Johannelund erbjuder våren 2022. Om inget annat anges omfattar kursen 7,5 hp. Normalt ges Johannelunds kurser på halvfart. Sista anmälningsdatum till höstens kursutbud är den 15 oktober 2021. Välkommen med din ansökan!

Vid frågor är du välkommen att kontakta studievägledaren på studievagledning@johannelund.nu.

KURSVALSBLANKETT VÅREN 2022


KURSER SOM GES PÅ GRUNDNIVÅ:

RV 101 Intro till religionsvetenskap och beteendevetenskap
RV 102 Judendom och islam
RV 103 Hinduism, buddhism, samt religioner i Kina och Afrika
RV 104 Religioner och livsåskådningar i Sverige idag
EG 202 Introduktion till Gamla testamentet del 2
SE 201 Teologisk etik
HS 201 Grundkurs i pastoralteologi och psykologi
HS 252 Själavård i kris- och utsatta situationer, Fjellstedska
HK 251 Det heliga landet i historia och nutid, Fjellstedska*
SH 251 Liv och tro i EFS
HP 201 Uppsats, historisk-praktisk teologi
ST 201 Uppsats, systematisk teologi
HL 353 Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling
SD 353 Teologi, kyrka och postmodernitet
EG 352 Psaltaren och vishetslitteraturen
EG 356 Psaltaren och vishetslitteraturen, med hebreiska
HP 354 Skam och skuld
SD 352 Nutida luthersk teologi
SH 302 Svenska kyrkans tro och liv, del 1
SH 303 Svenska kyrkans tro och liv, del 2
EG, EN, ET 304 Kandidatuppsats i exegetik utan grundspråk (15 hp)
EN, EG, ET 305 Kandidatuppsats i exegetik med grundspråk (15 hp)
HP 304 Kandidatuppsats i historisk-praktisk teologi (15 hp)
ST 304 Kandidatuppsats i systematisk teologi (15 hp)

KURSER SOM GES PÅ AVANCERAD NIVÅ:

EG 456 Psaltaren och vishetslitteraturen, med hebreiska
EN 467 De apostoliska fäderna
HK 414 Kristendomens historia – Europa, USA
HK 514 (som ovan)
HK 415 Kristendomens historia – Afrika, Asien, Latinamerika
HK 515 (som ovan)
HK 416 Kristendomens historia – Sveriges kyrkohistoria
HK 516 (som ovan)
HP 457 Församlingsutveckling
HP 458 Församlingsutveckling
HL 455 Perspektiv på ledarskap i kyrka och församling
SH 452 Liv och tro i EFS
SD 454 Teologi, kyrka och postmodernitet
ET 415 Magisteruppsats i exegetisk teologi (15 hp)
HP 404 Magisteruppsats i historisk-praktisk teologi (15 hp)
ST 404 Magisteruppsats, systematisk teologi (15 hp)
ET 515 Masteruppsats i exegetisk teologi (30 hp)
HP 504 Masteruppsats, historisk-praktiskt teologi (30 hp)
ST 504 Masteruppsats, systematisk teologi (30 hp)
PK 210 Församlingspraktik i Svenska kyrkan
PK 211 Församlingspraktik i EFS
PK 204 Homiletik B
PK 203 Själavård 1
PK 503 Själavård 3, Samtal med Handledning
SD 462 Augustinus teologi
SD 453 Nutida luthersk teologi
SD 465 Religionsteologi
ST 410-413
ST 510-513
Det finns en öppen dialog mellan lärare och studenter och en härlig stämning på skolan. Jag har roligt här! // Helena Larsson