Lediga tjänster

LEKTOR I SYSTEMATISK TEOLOGI OCH
LÄRARE I PASTORAL TEOLOGI


Tjänsteutlysning

2024-03-15

Johannelunds teologiska högskola välkomnar ansökningar till ett engagerande uppdrag i en dynamisk miljö på vårt campus i Uppsala. Johannelunds teologiska högskola är en plats för akademiskt lärande, växt och mognad för studenter, lärare och övrig personal. Den här rollen innehåller undervisning i såväl högskola som skolans pastoralinstitut.

 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår:
1. undervisning i framförallt systematisk teologi på kandidat- och masternivå
2. uppsatshandledning på kandidat- och masternivå
3. undervisning i pastorala profilkurser, bibelskolan och uppdragsutbildningar
4. kvalificerad, teologisk forskning som publiceras i vetenskapliga sammanhang
5. visst administrativt arbete
6. aktivt deltagande i Johannelunds kollegiearbete och andaktsliv

 

Behörighet

Vi vill att du har:
1. en avslutad doktorsexamen inom systematisk teologi eller närliggande ämnesområde
2. gedigen kunskap inom luthersk teologi
3. en dokumenterad pedagogisk skicklighet för undervisning på högskolenivå

 

Önskvärda kvalifikationer

Vi önskar dessutom att du har:
1. en god förmåga att arbeta på akademisk nivå i tal och skrift på både svenska och engelska
2. för undervisning i pastorala profilkurser gedigen erfarenhet av församlingsliv
3. en god samarbetsförmåga

Om du inte behärskar svenska förväntas en villighet att inom två år förvärva tillräckliga svenskakunskaper.

Som lektor och lärare vid Johannelunds teologiska högskola förväntas du aktivt bidra till skolans miljö på campus, till utveckling av såväl pedagogik och forskning som till skolans atmosfär, andaktsliv och akademiska klimat. Vid tjänstens tillsättning läggs därför stor vikt vid sökandes personliga lämplighet. Johannelunds teologiska högskola vill tillvarata de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

 

Om högskolan och uppdraget

Johannelunds teologiska högskola utbildar teologistuderande för ett mångsidigt ledaruppdrag i kyrka och samhälle. Utbildningen ger bland annat behörighet till prästvigning för Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) och Svenska kyrkan. Vi erbjuder kurser inom teologi, ledarskap och själavård på grundnivå. Vi erbjuder även master- och magisterprogram inom teologi.

Högskolan har ett tydligt fokus på luthersk teologi och erbjuder en dynamisk och nära studiemiljö där studenter och lärare med olika bakgrund möts i samtal som breddar perspektiven. För närvarande läser cirka 150 studenter här och arbetslaget på plats är cirka femton personer.

Inom Johannelunds teologiska högskola finns även ett pastoralinstitut. För de studenter som siktar mot prästvigning inom EFS och Svenska kyrkan erbjuds pastorala profilkurser, som inte ger högskolepoäng, parallellt med de akademiska kurserna, där praktiska färdigheter som predikan och själavård tränas. På Johannelunds teologiska högskola erbjuds ett dagligt andaktsliv för såväl studenter som personal.

Ämnet systematisk teologi har en central roll i våra utbildningar och läses av alla våra programstudenter. För närvarande finns två lektorer och en adjunkt inom ämnet och den sökande kommer att ersätta den ena lektorn som går i pension.

Johannelunds teologiska högskola har goda relationer och utbyten med flera lärosäten i Sverige och i världen, (bland annat i USA, Etiopien och Finland) och siktar på utökat utbyte genom Erasmus.

 

Övriga upplysningar

Tjänstens omfattning är 100% varav 20 % är avsatt för forskning. (22,5% för docenter)
Startdatum: VT 2025 eller efter överenskommelse
Anställningen är tillsvidare men inleds med sex månaders provanställning.
Kontaktperson: James Starr, Johannelunds rektor, james.starr@johannelund.nu
Fackförbundet Vision: Stefan Lindholm, stefan.lindholm@johannelund.nu

 

 

Ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV inklusive akademiska och pedagogiska meriter och en
publikationsförteckning. Kompletterande dokumentation inför sakkunniggranskning kommer att
begäras in separat. Tveka inte att höra av dig om du har frågor!
Välkommen att skicka din ansökan till maria.axelsson@johannelund.nu senast måndag den 22 april
2024.