Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Ny student på avancerad nivå.

Välkommen som ny student vid Johannelunds teologiska högskola!

Vad roligt att du har sökt dig till Johannelund! Vi hoppas att du känner dig välkommen, och ser fram emot att möta dig i höst. Här följer lite matnyttig information om studier på Johannelund och om terminsstarten i augusti.

Höstens undervisning anpassas till myndigheters rekommendationer

Om myndigheternas rekommendationer tillåter, siktar Johannelund på att under höstterminens gå tillbaka till ordinarie campusundervisning, samt distansundervisning med campusträffar. Detta innebär att studenter som studerar på campus kommer att ha fysisk undervisning i höst. Ett undantag är introduktionsdagarna för nya studenter den 23-25/8, som sker helt online. Myndigheternas rekommendationer kring Covid-19 kan ändras under sommaren, och om så är fallet och Johannelund behöver anpassa undervisningen i höst, meddelar vi detta.

Höstterminsstart

Höstterminen börjar måndagen den 23 augusti kl 09:00 – 16:30 med introduktion för dig som är ny student på Johannelund. Denna fortsätter på tisdag den 24 augusti kl 08:30 – 16:00. Dessa dagar är inte obligatoriska, men ger god information till studier på Johannelund. Vi rekommenderar särskilt att du närvarar på introduktionen för dig som avancerad student, onsdagen den 25 augusti kl 08:30-10:00. Introduktionsdagarna är helt online. Zoom-länken till introduktionsdagarna emailas ut veckan innan terminsstart.

Här följer ett detaljerat schema över introduktionsdagarna. Notera att första kurstillfälle på samtliga kurser är när kursregistrering och närvaroregistrering till CSN sker. (Meddela administrationen i förväg om du inte kan närvara med vill behålla din plats.)

Måndag 23/8

09:00 – 10:00  Välkommen och upprop

10:45 – 12:15   Studier på Johannelund 1

                          lunch

13:15 – 14:45 Allmänna rutiner

15:00 – 16:30   Teknikpass (Google: Meet, Gmail, Google-kalender, Studeo, Moodle:

”Allmän information”, inlämningsuppgifter).

Tisdag 24/8

08:30 – 09:30   Studier på Johannelund 2

09:30 – 10:00   Biblioteksinformation

10:00 – 10:20   Morgonbön (frivilligt)

10:20 – 10:45  Fika i Zoom breakout room (frivilligt)

10:45 – 11:45  Formalia, plagiat, källhänvisning

11:45 – 12:15  Information till distansstudenter

                          lunch

15:00 – 15:30  Studentkåren informerar

15:30 – 16:00  Fika i Zoom breakout room (frivilligt)

15:30 – 17:00  Administrationen är tillgänglig för frågor:

             Anna Cavrell Frisell (högskoleadministratör) 018-169903

             Simon Johansson (studievägledare)                018-169927

             David Nyström (studierektor)                          018-169912

 Onsdag 25/8

08:30 – 10:00  Introduktion för studenter på avancerade program

10:45 – 12:15  Kursstart HS 412

                          lunch

13:15 – 14:45  Kursstart SD 451, SD 455, SD 461

15:00 – 16:30 Kursstart TM 401

15:00 – 16:30  Administrationen är tillgänglig för frågor.

Torsdag 26/8

08:30 – 10:00  Kursstart HK 412, SH 410

10:45 – 12: 15 Kursstart HP 451

Deltidstudier

Om du planerar att läsa på deltid och inte har meddelat detta ännu, så ber vi dig göra det. Vid halvtidsstudier rekommenderar vi att du under höstterminen läser en metodkurs (TM 401 i block 1 eller ET 402 i block 2).

Kursval höstterminen 2021

Om du har sökt Johannelund via Antagning.se, behöver du göra ett kursval inför hösten. Kurserna läses på halvfart över ett block. (Block 1: v. 34-43, block 2: v. 44-2.) Varje kurs ger 7,5 hp om inte annat anges. Vi rekommenderar att en av kurserna du väljer i höst är en metodkurs, dvs TM 401 (om du vill skriva uppsats inom historisk-praktisk eller systematisk teologi) eller ET 402 (exegetisk/bibelvetenskaplig teologi). Följande kurser erbjuds på avancerad nivå: (Se vår hemsida för kursplan och förkunskapskrav för respektive kurs.)

 Exegetisk/bibelvetenskaplig inriktning:                                                             Terminsblock:

EN 402 Judendomen under andra templets tid                                                                        1

EN 407 Paulus och Romarbrevet                                                                                                  1

EN 429 Uppenbarelseboken, apokalyptik och nytestamentlig eskatologi                             2

ET 402 Exegetisk hermeneutik (metodkurs)                                                                              2

 Historisk-praktisk inriktning:

TM 401 Teori och metod (metodkurs)                                                                                          1

HP 451 Den missionella kyrkan – teologi och praxis (litteraturkurs)                                      1

HS 412 Själavård och andlig vägledning                                                                                       1

SH 410 Perspektiv på kyrkors omsorgsarbete                                                                             1

HK 412 Kristendomens historia, medeltiden 600-1500                                                              1

HK 512 Kristendomens historia, medeltiden 600-1500 (15 hp, litteraturkurs)                      1+2

HP 452 Kulturmöten och kulturöverskridande arbete                                                               1+2

HS 453 Familje- och relationsstödjande själavård i församlingskontext                                 1+2

HP 401 Själavård, handledning och mentorskap                                                                          2

HK 413 Kristendomens historia, reformationstiden 1500-1750                                                 2

HK 513 Kristendomens historia, reformationstiden 1500-1750 (15 hp, litteraturkurs)          2

HL 452 Entreprenörskap och nystartsarbete i församlingskontext (litteraturkurs)                2

Systematisk inriktning:                                                                         

TM 401 Teori och metod (metodkurs)                                                                                              1

SD 456 Karismatisk teologi                                                                                                                 1

SD 451 Lutherska klassiker (15 hp)                                                                                                   1+2

SD 455 Skammens teologiska problematik                                                                                     1+2

SD 461 Calvins teologi                                                                                                                          1+2

SD 458 Luthers teologi i historia och nutid                                                                                       2

I din examen (magister, master) är det möjligt att läsa 25% av kurserna på grundnivå. För vårt urval av kurser på grundnivå ht 2021, se vår hemsida. Meddela anna.cavrellfrisell@johannelund.nu ditt kursval senast den 12 augusti.

Schema

Höstterminens schema finns på Johannelunds hemsida (Studentportal > Schema) från den 1 juli. När du som student får tillgång till ditt Google-konto på Johannelund (veckan innan terminsstart), kommer även ditt personliga schema att aktiveras direkt i din Google-kalender.

Närvaro

För campusstuderande är samtliga kurstillfällen obligatoriska. För att klara en kurs krävs 75% närvaro. Distansstuderande kompenserar den obligatoriska närvaron med motsvarande uppgifter.

Läs- och skrivsvårigheter

Har du läs och skrivsvårigheter av något slag, t ex dyslexi, och ännu inte anmält det till oss, vill vi gärna att du meddelar oss så snart som möjligt. Meddela högskoleadministratör via email: anna.cavrellfrisell@johannelund.nu. Vi vill då även veta om du redan har ett Legimuskonto.

Datorprogram

För att kunna bedriva studier på Johannelund behöver du ha en enhet med ett bra ordbehandlings-program, som kan hantera filformaten doxc, rtf och PDF. Vi rekommenderar Microsoft Word utifrån dess funktionalitet främst kring referenshanteringsprogram och grammatikhjälp. Som student på Johannelund får du ett konto på Google Suite, där Google docs ingår.

Studenter har även tillgång till tre datorer i biblioteket, som bland annat har specialprogram för dyslektiker (Tortalk och Stava Rex). För att koppla upp dig till Johannelunds wifi, heter nätverket guestwl, lösen: DeFa2011.

Läroplattform

Johannelunds digitala läroplattform heter Moodle, och tjänar både som plattform för dina kurser och mer generell information om studier på Johannelund, samt som en intern informationskanal till studenter (”Allmän information”). Du erhåller din personliga inloggning till Moodle via email veckan innan terminsstart.

Boende

Boende på Johannelunds studenthem består av korridorsboende med delat kök men med eget rum inkl. dusch och toalett på rummet. Önskar du ställa dig i kö för ett studentrum, maila till elin.tyrberg@efs.nu snarast.

Logiförslag i Uppsala

 Vandrarhem:

Hotell Kvarntorget

Tel: 018-24 20 08

Vandrarhem Uppsala Portalgatan

Tel: 018-444 20 10

Hotell & Vandrarhem Centralstation

Tel: 018-444 20 10

Vandrarhem Fyristorg

Tel: 018-15 42 21

Vandrarhem Uppsala City Hostel

Tel: 018-10 00 08

Gästhem:

Stiftelsen Fjellstedtska skolan

Tel: 018-16 11 00

Samariterhemmet Hotell Duvan

Tel:  018-56 40 35  (För 15% rabatt uppge koden EFS15)

Hotell:

Scandic Hotel Uppsala Nord

Tel: 018-495 23 00  (För 10% rabatt uppge EFS avtalskod D 000038232)

För övriga boendealternativ i Uppsala, se Uppsalas Turistinformation: Destination Uppsala

Frågor

Har du andra frågor eller funderingar, kontakta Anna Cavrell Frisell på telefon 018-169903 eller på email anna.cavrellfrisell@johannelund.nu. Hon finns på plats från tisdag den 10 augusti.

Välkommen på länk måndagen den 23 augusti 2021, kl. 09:00!

Vi önskar dig en jättefin sommar!

Med vänlig hälsning,

 Hanna Karlsten

vice studierektor

Johannelunds teologiska högskola

 

Det finns en öppen dialog mellan lärare och studenter och en härlig stämning på skolan. Jag har roligt här! // Helena Larsson