Välkommen till en förmiddag med föreläsningar med tema Rosenius 16 februari 9-12, aulan, Lötenkyrkan.
Program:
08:45 – 09:00 Andakt
09:00 – 09:05 Inledning och välkommen
09:05 – 09:50 Stefan Lindholm: ”Därför kan maskiner aldrig tänka”
09:50 – 10:20 Fika
10:20 – 11:05 Lars-Göran Sundberg: ”Själavårdsutvecklingen i Sverige från Rosenius till idag”
11:10 – 11:55 Leif Nordenstorm: ”Predikstolens frihet och frihetens gränser”
11:55 – 12:00 Avslutning