Johannelund söker administrativ chef!

Tjänsteutlysning 2023-01-26 Johannelunds teologiska högskola söker Johannelunds teologiska högskola söker en ny kollega som vill leda vårt administrativa arbete och ingå i högskoleledningen. Johannelund utbildar personer som arbetar i hela den svenska kristenheten,...

Roseniusföreläsningarna 13 februari

”Luthers teologi nu och då -En festdag för Tomas Nygren” som äger rum den 13 februari i Lötenkyrkan. Dagen fylls av spännande föreläsningar av bland andra Carl-Axel Aurelius, LarsOlof Eriksson och Anneth Munga. PROGRAM*: 08.30 Morgonbön 09.00 Välkommen 09.15 LarsOlov...

Nyöversatta Luther-texter utgivna

Tre rikt illustrerade volymer med nyöversatta Luther-texter har under året getts ut i serien Acta Johannelundensia (EFS Budbärarens förlag): Korsets teologi, Att låta ordet verka samt Herrens bön. Johannelunds affilierade lärare biskop emeritus Carl Axel Aurelius har...

Helgelse i luthersk teologi, en konferens den 8 november

Flera ledande lutherforskare samlas på Johannelund för en konferens om helgelse i luthersk teologi, med bl a dr Sarah Wilson (Japan), prof Robert Kolb (USA) och biskop em prof Carl Axel Aurelius. Tisdag 8 november kl 08:30-14:45. Lokal: Lötenkyrkan Ingen föranmälan...

Forskningsseminarium 26 september

Mattias Neve, lektor i praktisk teologi, presenterar sin doktorsavhandling i missionsteologi (2021): “In Pursuit of Proximity: A Missiological Study of Four ‘Emerging Church’ Communities in Sweden”. Måndag 26/9 kl. 13:15-14:45, Johannelunds teologiska...