teologiSKA STUDIER MED SJÄLAVÅRDSPROFIL

Teologiska studier med själavårdsprofil

Vill du lära dig att möta människor i samtal med verktyg från teologin och psykologin? Då är du välkommen att ta del av Johannelunds kurspaket i själavård. Här får du bland annat lära dig hur du praktiskt i en församlingskontext kan möta människor som brottas med livets utmaningar av olika slag. Det kan exempelvis röra sig om kriser och skuld och skam eller frågor som kan hanteras i andlig vägledning. Alla kurser är på högskolenivå och programmet innehåller även andra bearbetande moment enskilt och i grupp.

På Johannelund hittar du ett unikt kursutbud som är skräddarsytt för att hjälpa just dig i ditt viktiga arbete. Utbildningen har tagits fram och ges av erfarna personer inom själavård och samtalsstöd.

 

Studiernas upplägg

Själavårdsutbildningen förser med riklig och väl förankrad kompetens för själavårdsinriktade arbetsuppgifter – främst i kyrkans värld. Det är inte en yrkesutbildning till ”själavårdare” utan ger kunskap och färdigheter som kan vara användbara i flera olika sammanhang där beteendevetenskaplig förmåga värderas högt inklusive förmågan att hantera existentiella och andliga frågeställningar samt att arbeta med den sociala miljöns hälsofrämjande faktorer.

Utbildningens kurser förser den studerande bland annat med relationsförståelse, verktyg för olika typer av krishantering och hantering av skuldens och skammens problematik. Genom såväl det akademiska som det pastoralteologiska arbetet berörs enskilda samtal, mindre grupper, vägledning och retreat. Johannelund erbjuder Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil (60 hp), Högskoleprogram i teologi med själavårdsprofil (120 hp) samt kandidatprogram i teologi med själavårdsprofil (180 hp). Som en del av högskoleprogrammet och kandidatprogrammet läser du den pastorala processkursen Själavård Fördjupningskurs som ges i samarbete med Liljeholmens folkhögskola (se nedan).

Studier på campus eller halvdistans
Samtliga program erbjuds på campus och halvdistans med campusträffar. Studier på halvdistans innebär att man är på Johannelund vid 4 tillfällen under en termin för föreläsningar, seminarier, grupparbeten och examinationer. Campusveckorna sträcker sig vanligen över 2-3 dagar per tillfälle. Resten av tiden ägnas åt självstudier hemma varvat med vissa onlineföreläsningar samt förinspelat material.

Normal studieplan Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil (60 hp)

Termin 1

 • Introduktion till Gamla testamentet, del 1: Moseböckerna och de historiska böckerna 7,5 hp
 • Perspektiv på kyrklig själavård 7,5 hp
 • Introduktion till Nya testamentet, del 1: Evangelierna och Apostlagärningarna 7,5 hp
 • Dogmatik 7,5 hp

Termin 2

 • Introduktion till religionsvetenskap och religionsbeteendevetenskap 7,5 hp
 • Grundkurs i pastoral teologi och pastoral psykologi 7,5 hp
 • Teologisk etik 7,5 hp
 • Kyrkohistoria 7,5 hp
Normal studieplan Högskoleprogram med själavårdsprofil (120 hp)

Termin 1

 • Introduktion till Gamla testamentet, del 1: Moseböckerna och de historiska böckerna 7,5 hp
 • Perspektiv på kyrklig själavård 7,5 hp
 • Introduktion till Nya testamentet, del 1: Evangelierna och Apostlagärningarna 7,5 hp
 • Dogmatik 7,5 hp

Termin 2

 • Introduktion till religionsvetenskap och religionsbeteendevetenskap 7,5 hp
 • Grundkurs i pastoral teologi och pastoral psykologi 7,5 hp
 • Teologisk etik 7,5 hp
 • Kyrkohistoria 7,5 hp

Termin 3

 • Själavård, handledning och mentorskap: strukturer och processer 7,5 hp
 • Själavård och andlig vägledning i historia och nutid 7,5 hp
 • Själavård Fördjupningskurs, ges i samarbete med Liljeholmens folkhögskola

Termin 4

 • Själavård i mötet med skam och skuld 7,5 hp
 • Själavård i kris- och utsatta situationer 7,5 hp
 • Själavård Fördjupningskurs (forts.), ges i samarbete med Liljeholmens folkhögskola

Termin 5

 • B-uppsats inom Historisk-praktisk teologi 7,5 hp
 • Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling 7,5 hp
 • Introduktion till världsreligionerna 7,5 hp
 • Diakoni och socialt arbete 7,5 hp
Normal studieplan Kandidatprogram med själavårdsprofil (180 hp)

Termin 1

 • Introduktion till Gamla testamentet, del 1: Moseböckerna och de historiska böckerna 7,5 hp
 • Perspektiv på kyrklig själavård 7,5 hp
 • Introduktion till Nya testamentet, del 1: Evangelierna och Apostlagärningarna 7,5 hp
 • Dogmatik 7,5 hp

Termin 2

 • Introduktion till religionsvetenskap och religionsbeteendevetenskap 7,5 hp
 • Grundkurs i pastoral teologi och pastoral psykologi 7,5 hp
 • Teologisk etik 7,5 hp
 • Kyrkohistoria 7,5 hp

Termin 3

 • Själavård, handledning och mentorskap: strukturer och processer 7,5 hp
 • Själavård och andlig vägledning i historia och nutid 7,5 hp
 • Själavård Fördjupningskurs, ges i samarbete med Liljeholmens folkhögskola

Termin 4

 • Själavård i mötet med skam och skuld 7,5 hp
 • Själavård i kris- och utsatta situationer 7,5 hp
 • Själavård Fördjupningskurs (forts.), ges i samarbete med Liljeholmens folkhögskola

Termin 5

 • Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling 7,5 hp
 • Introduktion till världsreligionerna 7,5 hp
 • Diakoni och socialt arbete 7,5 hp
 • Valfri kurs utifrån aktuellt kursutbud 7,5 hp

Termin 6

 • Familje- och relationsstödjande själavård i församlingskontext 7,5 hp
 • Perspektiv på kyrkligt omsorgsarbete 7,5 hp
 • Valfri kurs utifrån aktuellt kursutbud 7,5 hp
 • Svensk kyrko- och väckelsehistoria, 1700-2000, 7,5 hp

Termin 7

 • Valfria kurser utifrån aktuellt kursutbud om 15 hp
 • Kandidatuppsats i historisk-praktisk teologi, 15 hp
Fördjupningskurs i själavård samt praktiska moment

Kandidatprogrammet samt Högskoleprogrammet med själavårdsinriktning inkluderar utöver högskolekurser en fördjupningskurs i själavård som ges i samarbete med Liljeholmens folkhögskola. Fördjupningskursen ges på folkhögskolenivå och halvfart över två terminer och ger tillfälle till både teoretisk och praktisk fördjupning i ämnet samt betonar sambandet mellan själavård och ledarskap.

Kursens tematiska innehåll:

 • Samtal – enskilt och i grupp
 • Själavård och andlig vägledning – metod och process
 • Gudsbild, självbild och identitet
 • Troshistoria, existentiella frågor och spiritualitet i själavårdande möten
 • Process i grupper, reflektion, själavård, handledning

Vid sidan om högskolekurserna inkluderas följande moment i utbildningen:

 • Årskurs 2: själavårdssamtal för egen bearbetning av sitt liv och sitt trosliv (minst 40 samtal)
 • Årskurs 3: församlingspraktik med fokus på själavård i församling som inkluderar att genomföra själavårdssamtal under handledning.

Studieform:
På campus i Uppsala eller halvdistans (distans med campusträffar) samt på hel eller halvfart. Önskar du läsa på halvfart meddelar du detta till administrationen i samband med antagning. 
Antagning:
Antagning sker till höstterminen. Du ansöker via antagning.se
Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet.
Ytterligare information:
Ladda ner infobroschyr här