Student

Johannelunds bibliotek

Johannelunds huvudbibliotek och forskningsbibliotek har cirka 25 000 böcker och cirka 50 tidskrifter (finns i tidskriftsrummet) tillgängliga. Låntagarna har även tillgång till en stor mängd elektroniska tidskrifter via flera databaser (se länkar nedan). I Forskningsbiblioteket, som ligger i källaren, finns äldre böcker och ett tidskriftsarkiv. Biblioteken är öppna dygnet runt via passerbricka, medan bibliotekskontoret är öppet vardagar mellan klockan 9:00 – 12:00 och 13:00 – 15:00 (med reservation för vissa undantag). Biblioteken har nyligen genomgått en omfattande renovering och antalet studieplatser är nu 38 stycken, där 3 av dessa är utrustade med datorer och talsyntesprogram.

Webbibliotek

Alla låntagare kan även utanför skolan komma åt katalogen för Johannelunds bibliotek för att söka efter, reservera samt låna om böcker. Observera att bokreservationerna bara gäller böcker som är utlånade. Inloggning sker med personnummer som användarnamn samt ett lösenord som kan rekvireras via katalogens söksida. I katalogen kan man även söka efter böcker som finns i EFS Arkiv. Vill man besöka arkivet är man välkommen att kontakta oss.

Tidskriftsdatabaser

Studenter har tillgång till flera kvalificerade elektroniska databaser. Nedan kan du klicka dig vidare och logga in. Information om lösenord till databaserna hittar du på Moodle, under Studentinformation och Johannelunds bibliotek.

Unik boksamling

Hos oss finns en stor boksamling av Carl Olof Rosenius. Dessutom finns en omfattande samling av reformatorn Martin Luthers böcker och skrifter. Verken är tillgängliga för både studenter och externa forskare.

Här kan du läsa mer om lånevillkor och bibliotekets kontaktuppgifter.

Studievägledning

Vill du ha råd eller stöd under din studietid på Johannelund? Hör av dig till vår studievägledare och administratör Lois Lindholm:

Boka tid för studievägledning via

Studentkåren

Mail: studentkaren@johannelund.nu

Bankgiro: 883 – 7999, skriv namn som avsändare

Swish: 123 024 18 51

Studentkåren vid Johannelunds teologiska högskola arbetar utifrån en kristen grund och verkar för en andligt, studiemässigt och socialt stimulerande miljö. Detta görs bl. a. genom dialog mellan studentkårens styrelse och Johannelunds lärarkollegium, samt högskolans styrelse. Studentkårens styrelse består av en ordförande, en kassör, och ett antal ledamöter från de olika årskurserna. Även de folkhögskoleutbildningar Johannelund erbjuder representeras i styrelsen. Utöver styrelsen har studentkåren ett antal förtroendeuppdrag, s.k. ämbeten, vars uppgifter är att främja studenternas inflytande samt göra tiden på Johannelund så trivsam och utvecklande som möjligt.

Studentkåren vid Johannelunds teologiska högskola är öppen för alla som läser någon av de akademiska kurser eller program som erbjuds genom högskolan. Medlemspriset är 50:- per läsår. Som medlem får du bl. a. ett mecenatkort, möjlighet att engagera dig för kårens räkning samt rösträtt vid studentkårens kår- och årsmöten.

Sedan årsmötet 2022 är nuvarande ordförande Samuel Hall. Följ oss gärna på Facebook och Instagram!