Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Dokument.

Här hittar du viktiga länkar och dokument för dina studier vid Johannelund.

Schema och Studeo
Se ditt schema. För instruktioner att logga in på Studeo, klicka här.

Terminstider

Läsårsdatum 2019-2020
Våren 2020
Högskolan:     2020 01 20 – 2020 06 05 (läsår 1 – 5)
Bibelskolan:   2020 01 13 – 2020 05 29
Sommarkurs: 2020 06 08 – 2020 08 14

Läsårsdatum 2020-2021
Höst 2020
Högskolan:    2020 08 24 – 2021 01 15 (läsår 1 – 5)
Bibelskolan:  2020 08 31 – 2020 12 18
Sommarkurs: 2020 06 08 – 2020 08 14

Vår 2021
Högskolan:    2021 01 18 – 2021 06 04 (läsår 1 – 5)
Bibelskolan:  2021 01 11 – 2021 05 28
Sommarkurs: 2021 06 07 – 2021 08 13

Aktuella kursplaner
Kursplaner för höstterminen 2020 hittar du här.
Kursplaner för vårterminen 2021 hittar du här.

För samtliga kursplaner, se under Utbildningar – kurskatalog

Policy och underlag
Likabehandlingspolicy
Miljöpolicy
PM Tystnadsplikt
Ansökan om utbildningsbevis
Innehållkrav präst i Svenska kyrkan
Innehållskrav präst i EFS

Utbildningsplaner 
Högskoleexamen 2020 (120 hp)
Kandidatexamen 2020 (180 hp)
Magisterexamen 2020 (60 hp)
Masterexamen 2020 (120 hp)

Utbildningsplanerna för Ledare för kyrka i förändring:
Magisterexamen – 2020 (60 hp)
Masterexamen – 2020 (120 hp)

Kursval nästa termin 
Se webbansökan för mer information och hänvisning.

 

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan