TEOLOGISKA PROGRAM PÅ GRUNDNIVÅ

Teologiskt introduktionsår,
60 hp

Det teologiska introduktionsåret omfattar 60 hp och sträcker sig över två terminer (vid helfartsstudier). Året ger en god grund i teologi och religionsvetenskap som akademiska discipliner och riktar sig både till dig som har ett allmänt intresse och önskar fördjupa dig i ämnet under ett år, funderar på att läsa vidare på Högskole- eller Kandidatprogrammen, eller är verksam inom till exempel skola, media eller juridik. Du som läser till ämneslärare i religionsvetenskap kan läsa  introduktionskursen i religionsvetenskap vid Johannelunds teologiska högskola. Det teologiska introduktionsåret kan byggas på med ett andra och ett tredje studieår för att fullborda antingen en högskoleexamen eller kandidatexamen i teologi.

Högskoleprogram i teologi,
120 hp

Högskoleprogrammet sträcker sig över två år (vid heltidsstudier) och inkluderar det teologiska introduktionsåret (60 hp) samt ett andra år med fördjupade studier inom Johannelunds tre ämnesinriktningar (60 hp): exegetik, historisk-praktisk teologi samt systematisk teologi. Genomfört högskoleprogram ger dig möjlighet att ta ut en högskoleexamen i teologi vid Johannelunds teologiska högskola.

Kandidatprogram i teologi,
180 hp

Kandidatprogrammet sträcker sig över tre år (vid heltidsstudier) och inkluderar Högskoleprogrammets två första år (120 hp) samt fördjupade studier på 60 hp, inklusive ett avslutande eget arbete på 15 hp (kandidatuppsats) inom något av Johannelunds tre ämnesinriktningar. Genomfört kandidatprogram ger dig möjlighet att ta ut en kandidatexamen i teologi och gör dig behörig att läsa vidare på Magister- eller Masternivå.

Introduktionsåret samt högskole- och kandidatprogrammen kan läsas på hel- eller halvfart samt som campusstudier eller på halvdistans (distans med campusträffar).