TEOLOGISKA PROGRAM PÅ GRUNDNIVÅ

Teologiska program på grundnivå

Vem är Gud och vad vill Gud med oss människor? Hur har kyrkan och omvärlden formats av kristen teologi och historia? Vad spelar andlighet för roll i människors liv i dag? Inom teologi studeras några av livets viktigaste frågor och innehåller ett brett fält av inriktningar och strömningar. Kyrkan och samhället behöver människor som har studerat och arbetat med dessa frågor!

Studiernas upplägg

Vid Johannelund kan du läsa Teologiskt introduktionsår (60 hp), Högskoleprogram i teologi (120 hp) och Kandidatprogram i teologi (180 hp). Programmen följer en normal studieplan med vissa valbara moment, se nedan.

Det teologiska introduktionsåret omfattar 60 hp och sträcker sig över två terminer (vid helfartsstudier). Året ger en god grund i teologi och religionsvetenskap som akademiska discipliner och riktar sig både till dig som har ett allmänt intresse och önskar fördjupa dig i ämnet under ett år, funderar på att läsa vidare på Högskole- eller Kandidatprogrammen, eller är verksam inom till exempel skola, media eller juridik. Du som läser till ämneslärare i religionsvetenskap kan läsa  introduktionskursen i religionsvetenskap vid Johannelunds teologiska högskola.

Högskoleprogrammet sträcker sig över två år (vid heltidsstudier) och inkluderar det teologiska introduktionsåret (60 hp) samt ett andra år med fördjupade studier inom Johannelunds tre ämnesinriktningar (60 hp): exegetik, historisk-praktisk teologi samt systematisk teologi, inklusive ett självständigt arbete om 7,5 hp.

Kandidatprogrammet sträcker sig över tre år (vid heltidsstudier) och inkluderar Högskoleprogrammets två första år (120 hp) samt fördjupade studier på 60 hp, inklusive ett avslutande eget arbete på 15 hp (kandidatuppsats) inom något av Johannelunds tre ämnesinriktningar. Genomfört kandidatprogram ger dig möjlighet att ta ut en kandidatexamen i teologi och gör dig behörig att läsa vidare på Magister- och Masternivå.

Studier på campus eller halvdistans
Samtliga program erbjuds på campus och halvdistans med campusträffar. Studier på halvdistans innebär att man är på Johannelund vid 4 tillfällen under en termin för föreläsningar, seminarier, grupparbeten och examinationer. Campusveckorna sträcker sig vanligen över 2-3 dagar per tillfälle. Resten av tiden ägnas åt självstudier hemma varvat med vissa onlineföreläsningar samt förinspelat material.

Normal studieplan Teologiskt introduktionsår (60 hp)

Termin 1

 • Introduktion till Gamla testamentet, del 1: Moseböckerna och de historiska böckerna 7,5 hp
 • Retorik och homiletik 7,5 hp
 • Introduktion till Nya testamentet, del 1: Evangelierna och Apostlagärningarna 7,5 hp
 • Dogmatik 7,5 hp

Termin 2

 • Introduktion till religionsvetenskap och religionsbeteendevetenskap 7,5 hp
 • Grundkurs i pastoral teologi och pastoral psykologi 7,5 hp
 • Introduktion till världsreligionerna 7,5 hp
 • Kyrkohistoria 7,5 hp
Normal studieplan Högskoleprogram i teologi (120 hp)

Termin 1

 • Introduktion till Nya testamentet, del 1: Moseböckerna och de historiska böckerna 7,5 hp
 • Introduktion till Gamla testamentet, del 1: Evangelierna och Apostlagärningarna 7,5 hp
 • Retorik och homiletik 7,5 hp
 • Dogmatik 7,5 hp

Termin 2

 • Introduktion till religionsvetenskap och teologi 7,5 hp
 • Introduktion till pastoral teologi och pastoral psykologi 7,5 hp
 • Kyrkohistoria: en introduktion 7,5 hp
 • Introduktion till världsreligionerna 7,5 hp

Termin 3

 • Filosofi för teologer 7,5 hp
 • Missionens historia, teologi och praktik 7,5 hp
 • Introduktion till Nya testamentet, del 2: Paulus, breven och Uppenbarelseboken 7,5 hp
 • Gud, treenig och inkarnerad 7,5 hp

Termin 4

 • Luthers teologi i historia och nutid 7,5 hp
 • B-uppsats 7,5 hp
 • Introduktion till Gamla testamentet, del 2, 7,5 hp
 • Teologisk etik 7,5 hp

  Vissa kurser periodiseras, exakt under vilken termin dessa ges beror på vilket år du påbörjar dina studier samt om du läser hel- eller deltidsstudier.

  Normal studieplan Kandidatprogram i teologi (180 hp)

  Termin 1

  • Introduktion till Nya testamentet, del 1: Moseböckerna och de historiska böckerna 7,5 hp
  • Introduktion till Gamla testamentet, del 1: Evangelierna och Apostlagärningarna 7,5 hp
  • Retorik och homiletik 7,5 hp
  • Dogmatik 7,5 hp

  Termin 2

  • Introduktion till religionsvetenskap och teologi 7,5 hp
  • Introduktion till pastoral teologi och pastoral psykologi 7,5 hp
  • Kyrkohistoria: en introduktion 7,5 hp
  • Introduktion till världsreligionerna 7,5 hp

  Termin 3

  • Filosofi för teologer 7,5 hp
  • Missionens historia, teologi och praktik 7,5 hp
  • Introduktion till Nya testamentet, del 2: Paulus, breven och Uppenbarelseboken 7,5 hp
  • Gud, treenig och inkarnerad 7,5 hp

  Termin 4

  • Luthers teologi i historia och nutid 7,5 hp
  • Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling 7,5 hp, alternativt valfri kurs utifrån aktuellt kursutbud 7,5 hp
  • Introduktion till Gamla testamentet, del 2, 7,5 hp
  • Teologisk etik 7,5 hp

  Termin 5

  • Svensk kyrko- och väckelsehistoria, 1700-2000, 7,5 hp
  • Introduktion till nytestamentlig grekiska 15 hp, alternativt valfria kurser utifrån aktuellt kursutbud om 15 hp
  • Valfri kurs utifrån aktuellt kursutbud, 7,5 hp

  Termin 6

  • Johannesevangeliets exegetik med grekiska, eller motsvarande 7,5 hp, alternativt valfri kurs utifrån aktuellt kursutbud, 7,5 hp
  • Galaterbrevets exegetik med grekiska, eller motsvarande 7,5 hp, alternativt valfri kurs utifrån aktuellt kursutbud, 7,5 hp
  • Kandidatuppsats 15 hp

  Vissa kurser periodiseras, exakt under vilken termin dessa ges beror på vilket år du påbörjar dina studier samt om du läser hel- eller deltidsstudier.

  Studieform:
  På campus i Uppsala eller halvdistans (distans med campusträffar) samt på hel eller halvfart. Önskar du läsa på halvfart meddelar du detta till administrationen i samband med antagning. 
  Antagning:
  Antagning sker till höstterminen. Du ansöker via antagning.se
  Behörighetskrav:
  Grundläggande behörighet.