tillgänglighets- redogörelse

Tillgänglighet för www.johannelund.nu

Johannelunds teologiska högskola står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur www.johannelund.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.johannelund.nu som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du maila till info@johannelund.nu

Svarstiden är normalt 1-2 vardagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • ring 018-169900 (09.00-10.20, 10.45-12.30)

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka ett mail till info@johannelund.nu så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines -riktlinjer för tillgänglighetsanpassning).

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Det finns dokument som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Navigering via tangentbord har brister.
  • Det finns bilder som innehåller text.
  • Det finns brister vad gäller tydliga kontraster.
  • Vi har ingen funktion för uppläsning av innehållet.

Vi arbetar kontinuerligt för att åtgärda de brister som kan finnas på www.johannelund.nu.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har dels gjort en självskattning (intern testning) av www.johannelund.nu, dels med hjälp av företaget som byggt vår hemsida.

Senaste bedömningen gjordes den 27 februari 2023.

Webbplatsen publicerades den 25 augusti 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 28 februari 2023.