ANSÖKAN OCH VIKTIGA DATUM

Ansökan till vårterminen 2023 öppnar 15 september och stänger 17 oktober.

 

Ansökan till Johannelunds program

Du söker till Johannelunds program via antagning.se

Samtliga program ges som campusundervisning (på plats i Uppsala) eller halvdistans (distans med campusträffar).

Program som går att söka till varje vårtermin:

  • Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil (60 hp)
  • Högskoleprogram med själavårdsprofil (120 hp)
  • Kandidatprogram med själavårdsprofil (180 hp)
  • Masterprogram i teologi (120 hp) – inom ämnesområdena Historisk-praktisk teologi, Exegetisk teologi samt Systematisk teologi

Program som går att söka till varje hösttermin:

  • Teologiskt introduktionsår (60 hp)
  • Högskoleprogram i teologi (120 hp)
  • Kandidatprogram i teologi (180 hp)
  • Magisterprogram i teologi (60 hp) – inom ämnesområdena Historisk-praktisk teologi, Exegetisk teologi samt Systematisk teologi
  • Masterprogram i teologi (120 hp) – inom ämnesområdena Historisk-praktisk teologi, Exegetisk teologi samt Systematisk teologi
  • Integrerat prästprogram 4,5 år (240 hp)

 

Ansökan till Johannelunds kurser

Kurser som ges via Johannelunds teologiska högskola söker du via denna webbplats. Samtliga kurser som ges vid Johannelund kan läsas som fristådende kurser.

Fristående kurser är i dagsläget endast studiemedelsberättigande för Johannelunds programstudenter.

Viktiga datum

Läsårsdatum 2022-2023
Hösten 2022
Högskolan: 2022-08-22 – 2023-01-15 
Bibelskolan: 2022-08-29 – 2022-12-16
Pastoral profiltermin:  2022-08-22—2023-01-13

Omtentadag:
9 januari 2023

Våren 2023:
Högskolan: 2023-01-16 – 2023-06-04 
Bibelskolan: 2023-01-09 – 2023-05-26

Block 1: 16 januari 2023 – 26 mars
Block 2: 27 mars – 4 juni

Campusdagar under våren 2023:
16-17 januari  obligatorisk introduktionsdagar för nya studenter
14-16 februari
21-22 mars ( 23-24 mars obligatoriska Homiletikdagar för studenter som går integrerat prästprogram)
25-27 april (dialogkonferens den 28 april)
30 maj-1 juni (avslutningsgudstjänst den 2 juni)

Sommartermin:
 2023-06-05 – 2023-08-13

Frågor

Kontakta studievägledare på studievagledning@johannelund.nu eller studierektor Mattias Neve, studierektor@johannelund.nu