ANSÖKAN OCH VIKTIGA DATUM

Ansökan för hösten 2024 startar i mars 2024.

Ansökan till Johannelunds program

Du söker till Johannelunds program via antagning.se

Samtliga program ges som campusundervisning (på plats i Uppsala) eller halvdistans (distans med campusträffar).

Program som går att söka till varje vårtermin:

 • Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil (60 hp)
 • Högskoleprogram med själavårdsprofil (120 hp)
 • Kandidatprogram med själavårdsprofil (180 hp)
 • Kandidatprogram i teologi (enbart campusstudier, 180 hp)
 • Integrerat prästprogram (enbart campusstudier, 240 hp)
 • Masterprogram i teologi (120 hp)

Program som går att söka till varje hösttermin:

 • Teologiskt introduktionsår (60 hp)
 • Högskoleprogram i teologi (120 hp)
 • Kandidatprogram i teologi (180 hp)
 • Magisterprogram i teologi (60 hp)
 • Masterprogram i teologi (120 hp)
 • Integrerat prästprogram (240 hp)

Vill du läsa till präst i EFS?

Vid Johannelund kan du läsa de akademiska och pastorala kurser som är obligatoriska för prästvigning och tjänst inom EFS (Integrerat prästprogram 240 hp).

Har du för avsikt att i framtiden arbeta som präst inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) har du möjlighet att söka till programmet direkt via denna webbsida. Det går även att söka till det integrerade prästprogrammet via antagning.se, men söker du via denna webbsida så förkortas handläggningstiden och du får ditt antagningsbesked redan den 1 juni. 

Vill du läsa till präst i Svenska kyrkan?

Vid Johannelund kan du läsa den akademiska utbildning som är obligatorisk för prästvigning och tjänst inom Svenska kyrkan: kandidatexamen i teologi 180 hp, magisterexamen i teologi 60 hp samt Svenska kyrkans tro och liv 15 hp. Du väljer då att antingen läsa kandidatprogrammet 180 hp samt magisterprogrammet 60 hp eller Integrerat prästprogram 240 hp (180 + 60 hp). Efter avklarade akademiska studier söker du sen vidare till Svenska kyrkans Utbildningsinstitut (SKUI).

Ansökan till Johannelunds kurser

Kurser som ges via Johannelunds teologiska högskola söker du via denna webbplats. Samtliga kurser som ges vid Johannelund kan läsas som fristådende kurser.

Fristående kurser är i dagsläget endast studiemedelsberättigande för Johannelunds programstudenter.

Ansökan på reell kompetens

Reell kompetens är den kompetens du tillgodogjort dig på annat sätt än genom det formella skolsystemet i Sverige eller utomlands. Det kan till exempel vara genom arbetslivserfarenhet, internutbildningar som anställd, odokumenterade studier, studiecirklar eller språkkunskaper som byggts upp utomlands.

Saknar du formell behörighet kan du därmed bli behörig till teologiska studier vid Johannelund på reell kompetens om din tidigare erfarenhet bedöms ha gett tillräckliga kunskaper och färdigheter för att klara studierna. Du söker på reell kompetens via antagning.se genom att bifoga blankett samt intyg som styrker tidigare dina tidigare erfarenheter. 

För frågor kontakta studierektor@johannelund.nu 

Vill du byta från annat lärosäte till Johannelund?

Har du redan läst kurser i teologi eller religionsvetenskap och önskar byta till Johannelund? Då ska du inte ansöka till ett nytt program via antagning.se utan fylla i en särskild blankett som finns att ladda ner på denna sida. Blanketten skickas till studierektor@johannelund.nu med bifogade registerintyg senast 1 november för byte till vårterminen samt 1 maj för byte till höstterminen.

Viktiga datum

Våren 2024:
Högskolan: 2024-01-15 – 2024-06-02

Block 1: 15 januari – 24 mars
Block 2: 25 mars – 2 juni

Omtentadagar: 12 februari samt 3 juni

Campusdagar för vårterminen 2024:
15-16 januari Introduktionsdagar nya studenter, åk 1
13-15 februari Campusdagar
19-21 mars Campusdagar
22-25 april Campusdagar
28-30 maj Campusdagar

 

Läsårsdatum 2024-2025: 
Hösten 2024:
Högskolan: v 36 – v 3

Våren 2025:
Högskolan: v 4 – v 23

Campusdagar för höstterminen 2024:
v 36, v 40, v 45, v 49, v 3

Campusdagar för vårterminen 2025:
v 7, v 13, v 17, v 23

 

Frågor

Kontakta studievägledare på studievagledning@johannelund.nu eller studierektor Mattias Neve, studierektor@johannelund.nu