Magister- och Masterprogram

Johannelund erbjuder master- och magisterprogram i teologi i tre inriktningar: exegetisk teologi, systematisk teologi och historisk-praktisk teologi. Programmen är på avancerad nivå och ställer högre krav på kritiskt tänkande, väsentligt fördjupade kunskaper i berörda ämnen och förmågan till fördjupad teologisk reflektion. Magisterprogrammet är på ett läsår och masterprogrammet två läsår (vid helfart).

Båda programmen kan läsas på campus eller distans samt på hel eller halvfart

Magisterprogram i teologi – Exegetisk teologi (60 hp).
Magisterprogram i teologi – Historisk-praktisk teologi (60 hp).
Magister i teologi – Systematisk teologi (60 hp).

Masterprogram i teologi – Exegetisk teologi (120 hp).
Masterprogram i teologi – Historisk-praktisk teologi (120 hp).
Master i teologi – Systematisk teologi (120 hp).

Behörighetskrav: kandidatexamen i teologi eller religionsvetenskap med ett examensarbete på 15 hp, alternativt motsvarande utländsk examen. Antagning sker bara till höstterminen.

Du ansöker till Magister- och Masterprogrammen via antagning.se