Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Aktuella kurser.

Kurser höstterminen 2020

Här är kursplanerna för höstens undervisning på Johannelund.

EG   101  Introduktion till Gamla testamentet – del 1
EG   351  Gamla testamentet: Pentateuken
EG   355  Gamla testamentet: Pentateuken. Språklig variant
EG   455  Gamla testamente: Pentateuken. Språklig variant

EN   101  Introduktion till Nya testamentet – del 1
EN   205  Introduktion till nytestamentlig grekiska
EN   250  Jesus från Nasaret
EN   436  Perspektiv på nytestamentlig teologi
EN   466  Jesus från Nasaret

ES   301  Uppenbarelse helig skrift och hermeneutik

ET   101  Dator-stödd bibelvetenskap
ET   402  Exegetisk hermeneutik

HK   102  Kristendomens historia – en introduktion
HK   210  Svensk kyrko- och väckelsehistoria ca 1700-2000
HK   411/HK   511  Kristendomens historia, den tidiga kyrkan ca 100-600
HK   412/HK   512  Kristendomens historia, medeltiden 600-1500 (7,5 el 15 hp)
HK   414/HK   514  Kristendomens historia i Europa och USA 1750 till nutid (7,5 el 15 hp)
HK   415/HK   515  Kristendomens historia i Afrika, Asien och Latinamerika (7,5 el 15 hp)
HK   416/HK   516  Kristendomens historia, Sveriges kyrkohistoria

HL   252  Entreprenörskap och nystartsarbete i församlingskontext

HP   251  Den missionella kyrkan – teologi och praxis
HP   301  Själavård, handledning och mentorskap
HP   401  Själavård, handledning och mentorskap
HP   458  Perspektiv på församlingsutveckling

HS   251  Perspektiv på kyrklig själavård
HS   353  Familje- och relationsstödjande själavård i församlingskontext

HT   101 Retorik och homiletik

PK   203  Själavård 1
PK   650  Pastoral profiltermin

SD   101  Dogmatik
SD   351  Martin Luthers teologi

SH   310  Perspektiv på kyrkligt omsorgsarbete
SH   413  Protestantisk teologi under ortodoxin (ca 1550-1700)
SR   202  Filosofi för teologer

TM   401  Metoder och teoritraditioner inom historisk-praktisk teologi

 

 

 

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström