Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Välkommen att söka till vår bibelskola.

Lär känna Guds ord och dig själv! 

Tänk att få avsätta ett år till att studera Bibeln och lägga en grund för sitt kristna liv! Guds ord är levande och centrum för räddningen genom Jesus Kristus. På Johannelunds bibelskola går vi igenom hela Bibeln, lär oss trons grunder och bekantar oss med själavård, etik och apologetik. Vi får ta del av morgonböner och gudstjänster. Genom samtal och reflektioner får vi med Bibeln som utgångspunkt brottas med, undersöka och prata om livets stora frågor. Ett år på bibelskolan kommer att göra skillnad i ditt liv. Här kan du läsa mer om vad som som studeras under året.

Under året brukar en längre resa göras. Vi följer myndigheternas rekommendationer kring covid-19 och resan för läsåret 2020/2021 kan kan därför ställas in.

Studiemiljö

På Johannelunds bibelskola får du det bästa av två världar. Högskolans lärare ger dig både bredd och fördjupande undervisning. Samtidigt fokuserar vi som folkhögskolekurs på reflexion och att växa som människa. Här erbjuds du mentorskap. Du får även tillgång till Johannelunds bibliotek.

Studiebidrag

Utbildningen anordnas av Hagabergs Folkhögskola i Södertälje respektive Solviks Folkhögskola i Kåge med beteckningen ”Bibelskola”. Deltagarna kan därför söka studielån och bidrag via CSN. Bibelskolan löper över hela läsåret och startar måndagen 31 augusti 2020 och sträcker sig fram till slutet av maj 2021.

Avgift

En allmän avgift på 3 200 kr tas ut för att täcka kostnader för bland annat gemensamma lägerdagar, studiematerial, studiebesök, samt matkostnader vid introduktion- och avslutningsarrangemang. Kostnader för böcker, skrivmaterial, kopiering och en eventuell längre resa ingår inte i avgiften.

Logi

Vi har boendegaranti för elever på bibelskolan. Boendet på i studenthemmet, som delas med andra, brukar skapa en god gemenskap mellan elever på bibelskolan och övriga studenter på högskolan. Se våra aktuella hyror för 2020/2021.

Ansökan

Ansökan görs via webben senast 21 augusti 2020. Återbud lämnas skriftligt.

Lärare

Under utbildningen får du undervisning av mycket kunniga, uppskattade och erfarna lärare och gästföreläsare. Kombinationen av deras bakgrunder och ämnesområden gör läsåret givande och inspirerande.

 

 

Ett par röster från tidigare bibelskoleelever

Har blivit positivt överraskad i alla lektioner. Alla lärare är väldigt bra och extremt kunniga och det uppskattar jag. Gillar att alla lärare är öppna och att man ofta möts i korridorerna o att miljön är välkomnande.”

Interaktiva lektioner med plats för personlig reflektion! Bra med möjlighet att omvandla den kunskap/det teoretiska vi lär oss till praktik i våra personliga gudsrelationer.”

 


Bibelskolan på Johannelund anordnas av Hagabergs folkhögskola och Solviks folkhögskola i samarbete med Johannelunds teologiska högskola. Johannelund tillhör EFS, är förankrad i den evangelisk-lutherska traditionen och har en ekumeniskt öppen profil.

JTHHGBsamverkan

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm