Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog.

Johannelunds teologiska högskola har ett brett utbud av utbildningar inom exegetisk teologi, systematisk teologi, historisk-praktisk teologi, religionshistoria och pastorala kurser. Nedan följer kursplanerna. Överst i listan finns våren 2022. Läs mer om ansökan och urvalskriterier.

Kurser som ges under VT 2022

Kurser som ges under HT 2021

Kurser som ges under sommaren 2021

Kurser som ges under VT 2021

Följande utbildningar ges i samarbete med lärosäten som vi samarbetar med:

Kurser i samarbete med Stiftelsen Fjellstedtska skolan.

Kurser i samarbete med Enskilda högskolan Stockholm.

Kurser i samarbete med Missionsgården Strandhem.

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid