Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – Kurser som ges i samarbete med Fjellstedtska 2019-2020.

 

Om inget annat anges är kursen 7,5 hp. Kursen ges med några obligatoriska kursdagar under terminen.


Kurser som ges under höstterminen 2019:

HS 251    Perspektiv på kyrklig själavård
Obligatoriska kursdagar 9-11/9 samt 23-25/11 på Fjellstedtska. För mer info klicka här.

SD 356     Luthersk teologi i historia och nutid
Obligatoriska kurstillfällen 5 september, 8 oktober och 11 december. För mer info klicka här. 

 

Kurser som ges under vårterminen 2020:

HS 252 Själavård i kris och utsatta situationer
Obligatoriska kursdagar ännu ej fastställda. För mer info klicka här. 

HK 256     Kyrkoliv i Tanzania
Obligatoriska kurstillfällen 30-31/ 1 och 27/3 (I anslutning till kursen finns möjlighet att åka på en resa 13-24/2, men den är tyvärr fullbokad)  För mer info klicka här.

Antagning till kurserna sker fortlöpande. För att göra en ansökan, gå till webbansökan högskola.

 

 

 

Det finns en bra kontakt mellan studenter i olika årskurser och det är en trygg miljö att pröva sina tankar i. // Emma Lundgren