Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – kursplaner avancerad nivå.

Kurser inom exegetik

ET   402  Hermeneutik 7,5 hp 2020

EN   402  Judendomen under det andra templets tid

EN   407  Paulus och Romarbrevet 

ET   415  Magisteruppsats i exegetik (15 hp)

EN   466  Jesus från Nasaret 2020

 

Kurser inom historisk-praktisk teologi

Inledande kurser i metod och teori

TM   401  Metoder och teoritraditioner inom teologi

TM   501  Metoder och forskning inom historisk-praktisk teologi

Kyrkohistoria

HK   411/HK   511  Kristendomens historia, den tidiga kyrkan 100-600 (7,5 el 15 hp)

HK   412/HK   512  Kristendomens historia, medeltiden 600-1500 (7,5 el 15 hp)

HK   414/HK   514  Kristendomens historia i Europa och USA 1750 till nutid (7,5 el 15 hp)

HK   415/HK   515  Kristendomens historia i Afrika, Asien och Latinamerika (7,5 el 15 hp)

HK   416/HK   516  Kristendomens historia i Sverige (7,5 el 15 hp)

Praktisk teologi (församlingsstudier)

SH   452  Liv och tro i EFS

SH   410  Perspektiv på kyrkors omsorgsarbete

HS   401  Själavård och andlig vägledning i historisk perspektiv

HL   452  Entreprenörskap och nystartsarbete

HL   453  Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling

HL   455  Perspektiv på ledarskap i församling och kyrka (15 hp)

HP   457  Perspektiv på församlingsutveckling (15 hp)

Missionsstudier

HP   451  Den missionella kyrkan – teologi och praxis

HK   415/HK   515  Kristendomens historia i Afrika, Asien och Latinamerika (7,5 el 15 hp)


Själavård
HP   401  Själavård, handledning och mentorskap   

HS   453  Familje- och relationsstödjande själavård

Uppsatskurser inom historisk-praktisk teologi

HP   404  Magisteruppsats i historisk-praktisk teologi (15 hp)

HP   504  Masteruppsats i historisk-praktisk teologi (30 hp)

Kurser inom systematisk teologi

SD   456  Nutida karismatisk teologi avancerad nivå

Det finns en öppen dialog mellan lärare och studenter och en härlig stämning på skolan. Jag har roligt här! // Helena Larsson