Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – kursplaner avancerad nivå.

Kurser inom exegetik

ET   402  Hermeneutik 7,5 hp 2020

EN   402  Judendomen under det andra templets tid

EN   407  Paulus och Romarbrevet 

ET   415  Magisteruppsats i exegetik (15 hp)

EN   466  Jesus från Nasaret 2020

 

Kurser inom historisk-praktisk teologi

Inledande kurser i metod och teori

TM   401  Metoder och teoritraditioner inom teologi

TM   501  Metoder och forskning inom historisk-praktisk teologi

Kyrkohistoria

HK   411/HK   511  Kristendomens historia, den tidiga kyrkan 100-600 (7,5 el 15 hp)

HK   412/HK   512  Kristendomens historia, medeltiden 600-1500 (7,5 el 15 hp)

HK   414/HK   514  Kristendomens historia i Europa och USA 1750 till nutid (7,5 el 15 hp)

HK   415/HK   515  Kristendomens historia i Afrika, Asien och Latinamerika (7,5 el 15 hp)

HK   416/HK   516  Kristendomens historia i Sverige (7,5 el 15 hp)

Praktisk teologi (församlingsstudier)

SH   452  Liv och tro i EFS

SH   410  Perspektiv på kyrkors omsorgsarbete

HS   401  Själavård och andlig vägledning i historisk perspektiv

HL   452  Entreprenörskap och nystartsarbete

HL   453  Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling

HL   455  Perspektiv på ledarskap i församling och kyrka (15 hp)

HP   457  Perspektiv på församlingsutveckling (15 hp)

Missionsstudier

HP   451  Den missionella kyrkan – teologi och praxis

HK   415/HK   515  Kristendomens historia i Afrika, Asien och Latinamerika (7,5 el 15 hp)


Själavård
HP   401  Själavård, handledning och mentorskap   

HS   453  Familje- och relationsstödjande själavård

Uppsatskurser inom historisk-praktisk teologi

HP   404  Magisteruppsats i historisk-praktisk teologi (15 hp)

HP   504  Masteruppsats i historisk-praktisk teologi (30 hp)

Kurser inom systematisk teologi

SD   456  Nutida karismatisk teologi avancerad nivå

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström