Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

EN 402 Judendomen under det andra templets tid.

EN 402 Judendomen under det andra templets tid

Det finns en intressant och lärorik spänning mellan olika karismatik. Det utmanar mig till att bli tydlig i min teologi. // Maria Smeds