Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

HS 453 Familje- och relationsstödjande själavård.

HS 453 Familje- och relationsstödjande själavård

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid