Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Ledare för kyrka i förändring.

Unik ledarutbildning

En praktiknära akademiskt kvalificerande utbildning för dig som är ledare i kyrkans tjänst. Yrkesinriktad magister- och masterutbildning på halvtid. Nästa omgång startar hösten 2021.

Johannelunds teologiska högskola och Enskilda högskolan Stockholm (EHS) erbjuder en unik gemensam utbildning. Innehållet i magister- och masterprogrammet Ledare för kyrka i förändring rör pastoralt ledarskap, entreprenörskap, omstartarbete, mångkultur, gestaltning och kommunikation, omvärldsanalys och församlingsförnyelse. Det pastorala uppdraget står i fokus. Pastorn, prästen och diakonen har genom sin särskilda kallelse och sina vignings- och ordinationslöften nyckelroller i församlingen. Att leda och verka i ett sammanhang där de ideella insatserna spelar en avgörande roll har sina speciella förutsättningar. Läs mer om utbildningen!

Programmet erbjuds för en ny omgång hösten 2021 och ansökningstiden är 15 mars tom 15 april 2021. Ansök här.

Här är utbildningsplanerna för Ledare för kyrka i förändring.
Magisterexamen (60 hp)
Masterexamen  (120 hp)

Följande kurser i programmet Ledare för kyrka i förändring ges på Johannelund:
TM   411  Vetenskaplig teori och metod

HL   452  Entreprenörskap och nystartsarbete i församlingskontext

HP   451  Den missionella kyrkan – teologi och praxis

HP 452 Kulturmöten och kulturöverskridande arbete

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid