Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Teologi – allmän.

Många möjligheter

Teologiska kunskaper kan ha stor nytta för samhällsengagerade och verksamma inom till exempel skola, media eller juridik. På Johannelund kan du välja mellan olika nivåer: grundkurs i religionsvetenskap (A-kurspaket som endast är sökbart vårtermin), teologiskt introduktionsår, högskoleexamen i teologi (2 år), kandidatexamen eller master i teologi.

Det teologiska introduktionsåret erbjuds på campus och distans, högskoleprogrammet på distans och kandidatprogrammet på campus och distans. Distansstudier vid Johannelund innebär att man är på Johannelund vid 5 till 6 tillfällen under en termin för föreläsningar, seminarier, grupparbeten och examinationer. Varje träff kan vara från 1 till 5 dagar per tillfälle. Resten av tiden ägnas åt självstudier hemma.

Ansökan till kandidatprogram, högskoleprogram eller teologiskt introduktionsår (3, 2 eller 1 år)
Programmen söks via vår webbansökan. Se Webbansökan högskola. Ansökan till höstterminen är öppen 15 mars till och med 15 april – till vårterminen 15 september till och med 15 oktober. Vi rekommenderar dig att söka programmen med lokal ansökan via länken webbansökan högskola. Då väntas du få antagningsbesked under sommaren.

Du kan även söka programmet på www.antagning.se. Programmen har då följande koder:
Kandidatprogrammet har programkoden JTH-06101 på campus och programkoden JTH-06109 för distans.
Högskoleprogrammet har programkoden  JTH-04109  och erbjuds enbart på distans.
Teologiskt introduktionssår har programkoden JTH-02101 för campusstudier och JTH-02109 för distansstudier.

Utbildningsplan högskoleexamen 

Utbildningsplan kandidatexamen  

Johannelund är helt fantastiskt! Att man kommer från olika traditioner ger en mångfald. // Anna Johansson Blomberg