Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Teologi – Församlingsutveckling och entreprenörskap.

20130827MHP_1680

Församlingsutvecklings- och entreprenörsprogrammet (FE-programmet 120 hp)

FE-programmet innehåller både högskolekurser och kompletterande pastorala profilkurser. Tillsammans ger de olika kurserna ett bra startpaket för den som vill arbeta med:

  • Pionjärarbete och nya kreativa sätt att vara kyrka
  • Utveckling och förnyelse i församling och kyrka

Den tvååriga utbildningen avslutas med en högskoleexamen (120 hp), men går att bygga vidare till en präst- eller pastorsutbildning. Du kan även gå denna utbildning med målet att vara en ideell medarbetare i pionjärarbete och i församlingar som arbetar med förnyelse och utveckling. Programmet går att läsa på distans med obligatoriska campusträffar (ca 5 tillfällen per termin) och det går även bra att läsa på halvtid under 4 år.

Exempel på kurser som ingår:

  • Ledarskap och församlingsutveckling
  • Mission i Sverige
  • Svensk kyrko- och väckelsehistoria
  • Teologi, kyrka och postmodernitet
  • A-kurs i religionsvetenskap
  • Grundläggande kurser i GT, NT, systematisk teologi
  • Pastorala profilkurser inklusive en studieresa till England

Två kurser som erbjuds (kan även läsas som fristående kurser):

HL 252 Perspektiv på nystarts- och förändringsprocesser i kyrkligt arbete (7,5 hp)
En kurs för dig som vill ha verktyg för att kunna göra en bra omvärldsanalys och kartlägga hur ett närsamhälle fungerar. Dessutom presenteras olika modeller för nystart och förändringsarbete i en lokal församling. I dialog med kurslitteraturen och med lärare och studiekamrater får du utveckla en detaljerad plan för ett nystartsarbete eller förändringsarbete.

HP 251 Den missionella kyrkan – teologi och praxis (7,5 hp)
En kurs för dig som vill få perspektiv på kyrkans lokala missionsarbete. I kursens första del presenteras några olika modeller av ”den missionella kyrkan”. Därefter följer en del som undersöker hur icke-kyrkliga människor tänker om kyrkan och relaterar till kyrkan. Ett tredje kursmoment anger några viktiga evangelisationsmönster idag och hur människor hittar fram till en tro. Kursen syftar till att kunna utvärdera och kritiskt granska olika missionella modeller i kyrkors arbete idag.

Programmets kursinnehåll av högskolekurser:
Gamla testamentet introduktion 7,5 hp
Nya testamentets introduktion 7,5 hp
Perspektiv på nystarts- och förändringsprocesser i kyrkligt arbete 7,5 hp
Den missionella kyrkan – teori och praktik 7,5 hp
Religionsvetenskap och teologi 30 hp
Perspektiv på kyrkligt omsorgsarbete 7,5 hp
Retorik och homiletik 7,5 hp
Dogmatik 7,5 hp
Svensk kyrko- och väckelsehistoria 1700-2000 7,5 hp
Gamla testamentet fortsättning 7,5 hp
Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling 7,5 hp
Teologi, kyrka och postmodernitet 7,5 hp
Uppsats 7,5 hp inom ämnesområdet

Terminsöversikt

Programmet har öppet för ansökan inför ht 2021. Om du vill börja läsa ht 2020, så kan du söka teologiskt introduktionsår ht 2020 och efter det söka till Församlingsutvecklings- och entreprenörsprogrammet inför ht 2021. Du får då samma kursinnehåll som Församlingsutveckling- och entreprenörsprogrammet, men läser kurserna i en annan ordning. Ansökan är öppen från 15 mars tom 15 april för antagning till höstterminen. Programmet har ingen antagning till vårterminen.

Sök programmet via denna länk  https://johannelund.studeo.se/

Lärarna är pedagogiska och tar sig tid för samtal, så det blir personligt. // Linnea Skog