Varmt välkommen till Johannelund!

Det gläder oss mycket att få hälsa dig som är antagen varmt välkommen till Uppsala och studier vid Johannelunds teologiska högskola. Vi startar v. 34. Här följer viktig information inför terminsstarten. Du som är ny student har även fått informationen i sin helhet skickad till dig via mail.

Terminsstart och registrering sker måndagen den 22 augusti kl 10.00.

Introduktionsveckan startar måndagen den 22 augusti kl 10.00 och fortsätter till torsdag 25 augusti kl 16.30. Under dagarna ges en introduktion till att studera teologi vid en högskola med integrerat pastoralinstitut. Terminens kurser startar efter lunch onsdagen 24 augusti och torsdagen 25 augusti inleds dagen med läsårets upptaktsgudstjänst i Lötenkyrkan som ligger i anslutning till skolan. Hela veckan är obligatorisk för båda campus- och distansstudenter. För de studenter som ska läsa på deltid kan några tillfällen utgå.

Schema för både campus och distansstudenter under introduktionsveckan

Måndag 22 aug 10.00-16.30 Upprop och introduktion för nya studenter (åk 1)

Tisdag 23 aug 8.30-16.00 Introduktionsdag för nya studenter (åk 1)

Onsdag 24 aug 8.30-12.15 Forts. introduktion för nya studenter (åk 1)

13.15-16.30 Kursstart EG101 Introduktion till Gamla testamentet, del 1

Torsdag 25 aug 9.00-10.30 Upptaktsgudstjänst i Lötenkyrkan

11.15-12.15 Klasstimme

13.15-16.30 Kursstart HT101 Retorik och homiletik samt

HS251 Perspektiv på kyrklig själavård

SCHEMA

Alla Johannelunds kurser är på halvfart, vilket betyder att heltidsstudenter läser två kurser parallellt under varje modul på tio veckor. Varje termin har två moduler. Schemat för höstterminen 2022 finner du på http://www.johannelund.nu/student/studentportal/

I schemat är lektionerna märkta med de kurskoder för de kurser man läser. Ange för vilken vecka du vill se schemat samt vilket program du läser (under rubriken ”klass”).

åk1 teol = Introduktionsåret, Högskoleprogrammet samt Kandidatprogrammet

åk1 PP = Integrerat Prästprogram

åk1 Sj = Själavårdsprogrammet

KURSER HT 2022

Integrerat prästprogram, teologiskt introduktionsår, högskoleprogram och kandidatprogram:

Modul 1

Modul 2

Själavårdsprogram:

Modul 1

Modul 2

LITTERATUR
Johannelunds studenter har tillgång till skolans bibliotek samt elektroniska böcker och artiklar via ATLA Religion Database och ProQuest. Dock har biblioteket endast ett begränsat antal exemplar av kurslitteraturen (1 ex för utlåning samt 1 ex som referenslitteratur) och som student ansvarar du själv för att införskaffa den litteratur du behöver för de kurser du läser. Det är klokt att beställa kurslitteraturen så fort som möjligt. Kurslitteratur kan beställas på ett flertal webbsidor, t ex www.bokus.com, internetbokhandeln.se eller www.adlibris.se. Begagnad kurslitteratur kan ibland hittas på www.bokborsen.se. För litteraturlistan klicka på aktuell kursplan ovan.

DELTIDSSTUDIER
Om du planerar för att läsa på deltid och inte har meddelat det ännu, så ber vi dig göra det. Skicka ett mail till administration@johannelund.nu. Vid halvtidsstudier rekommenderar vi att du under höstterminen läser EG101 Introduktion till Gamla testamentet under första modulen och EN101 Introduktion till Nya testamentet under andra modulen.

DISTANSSTUDIER MED CAMPUSTRÄFFAR

Du som kommer att läsa på distans med campusträffar behöver planera för att vara på plats på campus i Uppsala vid ca tre tillfällen per termin.

Utöver introduktionsveckan v. 34 är följande campusdagar planerade för höstterminen 2022: 25-27 oktober samt 10-12 januari.

Campusdagarna är obligatoriska för dig som läser på distans.

BOENDE
Boende på Johannelunds studenthem består av korridorsboende med delat kök men med eget rum inkl. dusch och toalett på rummet. Önskar du ställa dig i kö för ett studentrum, maila till elin.tyrberg@efs.nu snarast.

CSN
Vi rekommenderar att du ansöker om studiemedel för ett år i taget vilket du gör på csn.se

Terminstider:
HT 2022: 2022-08-22 — 2023-01-15
VT 2023: 2023-01-16 — 2023-06-04

OBS! Har du sökt till Introduktionsåret anger du ”Högskoleprogram” när du ansöker om studiemedel hos CSN.

Notera att kursregistrering och närvaroregistrering till CSN sker vid första kurstillfället för samtliga kurser. (Meddela administrationen i förväg om du inte kan närvara men vill behålla din plats.) Information om dina studier vid Johannelund skickas till CSN först efter första kurstillfället.

KONTAKTUPPGIFTER
Högskoleadministratör Carolyn Arthur, administration@johannelund.nu, 018-16 99 00
Studierektor Mattias Neve, mattias.neve@johannelund.nu, 018-169907
Boende och studenthem: Elin Tyrberg, elin.tyrberg@efs.nu, 018-16 99 01
Studievägledare, studievagledning@johannelund.nu

Än en gång, välkommen till Johannelund den 22 augusti kl 10.00!

Varma hälsningar
Carolyn Arthur, högskoleadministratör
Mattias Neve, studierektor